Taalportaal

'n Idioom is 'n vaste spreekwoord of segswyse wat eie is aan 'n spesifieke taal, streek of volksgroep.

Oefentye vir die spreekkore.

Ons het na baie beraadslaging en kopkrap besluit om tydens die eksamens die spreekkore te laat oefen. Dit sal 45 minute wees gedurende die studiesessies. Die res van die studiesessie kan hulle nog steeds leer. Daar is werklik geen ander tye wat ons die oefening kan inpas sodat dit almal pas nie.

Nuusflits 4 - Mei 2016

Die skrywer Eleanor Doan skryf in ‘n gebed vir haar kinders “Gee ons wysheid Heer, om ons kinders die vreugde van regverdigheid te leer”. Te midde van ‘n onregverdige wêreld, is dit dikwels vir ons, as ouers, moeilik om hierdie waarde ‘n werklikheid in ons kinders se lewe te maak.

Roodiefilmfees Naweekprogram

74 Inrykarretjies te koop vanaf 17:15 teen slegs R20 elk. Kaartjieverkope vir Saterdag in Snoepie. Slegs koffie, tee en warm sjokolade in snoepie te koop.

Jethro ported to Drupal by DropThemes.in