Juniorkoor - Sing in Harmonie.

BRIEF: 20170840

Geagte Ouers

SING IN HARMONIE: FINAAL

Om te verseker dat ons koor goed voorberei vir die finaal, oefen ons nou ook op Maandae gedurende saalperiode, Woensdae gewone tye (13:30 – 14:00) en Vrydae gedurende gewydesang-periode.

Ons wil egter graag op WOENSDAG, 6 SEPTEMBER ekstra oefentyd inwerk, aangesien die persoon met die baskitaar saam met ons moet, oefen. Ons sal dit dus baie waardeer indien u so kan reël dat u kind op

WOENSDAG, 6 SEPTEMBER TOT 15:00 kan kom oefen. Dit is baie belangrik dat almal hier is.

KAARTJIES

Kaartjies word Vrydag, 1 September afgelewer. Geen kaartjies word egter aan ons gegee, voordat die organiseerders ons bewys van betaling ontvang het nie.

Ons wil dus vra dat u asb. teen Woensdag, 30 Augustus alle bestellings en betalings sal afhandel, sodat daar geen vertraging/misverstand met die kaartjies sal wees nie.

Ons wil u opreg bedank vir u volgehoue ondersteuning en samewerking

Groete

________________________                                      _______________________

VALDA WILKEN                                                         G.G. ROUSSEAU

KOOR-ORGANISEERDER                                        HOOF