Intersen: Toetsreeks - Gr. 7 Tegnologie.

AFBAKENING

GRAAD 7

TEGNOLOGIE

15 MAART 2018

Hoofstuk 1      :           Ontwerpprosesvaardighede

Eenheid 2        :           Ontwikkel ‘n tegnologietaak.

                                    Ken die ontwerpvaardighede (beperkings, spesifikasies, begroting,                                     proefmodel en ideeskets).

                                    Bl.4-12

Eenheid 3        :           Ontwerpoorwegings (geskiktheid)

                                    Ken vyf vrae.

                                    Bl. 13              

Hoofstuk 2      :           Kommunikasievaardighede

Eenheid 2        :           Tekenkonvensie (vyf soorte lyne)

                                    Weet hoe om 2-D sketse en al drie aansigte te teken

                                    Bl. 19-22

Eenheid 4        :           Werkstekeninge

                                    Weet hoe om 2-D sketse en al drie aansigte te teken

                                    Bl. 27-31