GSF: Huiswerk

GR. 1  Huiswerk 26 - 28 Mrt.  2018

Maandag:  26 Maart

Ouermiddag en -aand afspraakbriewe in tasse.

Stuur asb. môre terug.

 • Afr:  Lees:  Kolom 1 en 2.           
 • Wisk:  Skryf al die ewe getalle van 0-20 neer.

Dinsdag:  27 Maart

 • Afr:  Lees:  Kolom 1 en 2  

          Pak klanke (uitknipsels) en bou    woorde daarmee.                             

 •   Wisk: Skryf al die onewe getalle tussen 0 en 20 neer.

Woensdag:  28 Maart

 • Skool sluit 10:00.
 • Geniet die vakansie.

Algemeen:

Skool begin Dinsdag, 10 April

Woensdag, 1 1 April  - Afhaal van rapporte tydens Ouermiddag en -aand per afspraak.

OPEDAG vir 2019 - Saterdag, 21 April   08:30 tot 11:00

 

Gr. 2 Huiswerk

Algemeen:

LO:

Gr. 2D Juf. Diedre - Maandag, Woensdag,

Gr. 2V Juf. Laetitia - Maandag, Woensdag,

Gr. 2R Juf. Rene - Dinsdag,

Gr. 2L Juf. Amanda - Maandag, Woensdag,

Gr.. 2N Juf. Zani -Woensdag,

Maandag: 26 Maart 2018 

Ouermiddag en -aand afspraakbriewe in tasse.

Stuur asb. môre terug.

Wisk: 

 • Apie huiswerkboek bl. 44

Afr:

 • Afr. Platinum leesboek 2 bl. 3- wys vir Mamma/ Pappa die rymwoorde.
 • Leer oe woorde en skryf eie oe-woorde en die vraagsin in jou Spelboek.

Eng:

 • Reader 1 P. 29
 • Vocabulary list 1 nr. 205 - 216

Dinsdag: 27 Maart 2018 

Wisk: 

 • Apie Huiswerkboek bl. 19

Afr:

 • Afr. Platinum leesboek 2 bl. 4- wys vir Mamma/ Pappa die rymwoorde.
 • Leer ou woorde en skryf eie ou woorde en die woorde langs die prentjies in jou Spelboek.

Eng:

 • Vocabulary list 1 nr. 217 - 228

Woensdag: 28 Maart 2018

Skool sluit om 10:00

Geniet die vakansie.

Skool begin Dinsdag, 10 April

Woensdag, 1 1 April  - Afhaal van rapporte tydens Ouermiddag en -aand per afspraak.

OPEDAG vir 2019 - Saterdag, 21 April  08:30 tot 11:00

 

Gr. 3 Huiswerk vir die week:

(Onthou: Doen dit Maandag tot Donderdag)

Spelling : (Geel Spellingboek)

Afrikaans - GEEN

Engels      - GEEN

Wiskunde:  (Blou Wiskunde huiswerkboek)

Kombinasie:                  18            bl. 7

Maal- / Deeltafels: 0x4 tot 12x4     bl. 9

Maandag:   26/3/2018

Ouermiddag en -aand afspraakbriewe in tasse.  Stuur asb. môre terug skool toe.

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels  bl. _____

Ander:

1. Teken Spellingtoets

2. Wisk GDO bl 62 en 63

3. Eng GDO p. 33 if not completed

Dinsdag:   27/3/2018

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

Woensdag:   28/3/2018

Skool sluit 10:00

Geniet die vakansie en veilig reis.

Skool begin weer Dinsdag, 10 April 2018

Afhaal van rapporte Woensdag, 1 1 April tydens Ouermiddag en -aand per afspraak.

OPEDAG vir 2019 - Saterdag, 21 April  08:30 tot 11:00.

Etikette