Opvoedkundige-Toere 2018: Gr. 4-daaglikse program en inligting.

BRIEF:  20180329

11 April 2018

Geagte Ouer

OPVOEDKUNDIGE TOERE 2018

Hiermee die daaglikse program vir die toer vir u aandag, sodat u ʼn ingeligte besluit kan neem of u kind wel die toer gaan meemaak.

Die inligting vir Gr. 4-leerders is soos volg:

DATUMS:                 18 – 20 Julie 2018

PLEK:                        Ukutula Leeuplaas

KOSTE:                     R2 000.00

                                  Die volle bedrag is betaalbaar teen einde Junie.

Betalings wat elektronies gemaak word, kan in die gewone rekening van die skool inbetaal word.

Gebruik asb. die volgende as verwysing:

Leerders se naam en van, graad en toer bv. Anton van Wyk Gr. 4J-toer.

Voltooi asseblief die onderstaande strokie, sowel as die mediese vraelys,en die vrywaringsvorm.  Die volledig voltooide pakkie moet asseblief terug na u kind se registerpersoneellid gestuur word voor of op Vrydag, 13 April 2018.

Groete

MNR. A. VAN WYK                                   MNR. G.G. ROUSSEAU

ORGANISEERDER                                  HOOF