Intersen: Toetsreeks - Gr. 4 - Gr. 7 Afrikaans.

Gr. 4

Afbakening:  19 April 2018

 • Pienk Spelboek bl. 1-22.

Handboek:

 • Tydsvorme:  Bl. 7 en bl. 32
 • Sinsoorte:  Bl. 8
 • Sinonieme en antonieme:  Bl. 8
 • Selfstandige naamwoorde:  Bl. 17 en bl. 18
 • Lettergrepe en klankgrepe:  Bl. 22 en bl. 37
 • Byvoeglike naamwoorde:  Bl. 27 en bl. 38
 • Koppeltekens:  Bl. 28
 • Deeltekens en kappies:  Bl. 36
 • Kenmerke van ‘n gedig:  Bl. 43
 • Taalfokus 3:  Bl. 48

Lekker leer!

Juffrou Mercia en Mnr. Quintus

 

Gr. 5

Afrikaans afbakening 19 April 2018

 1. Gebruik skrif, jy kan ook die ekstra inligting in jou portefeulje lêer deurgaan.
 2. Woordbou (KVD)
 3. Woordvorming
 4. Woordsoorte: lidwoorde, selfstandige en byvoeglike naamwoorde
 5. Lees- en skryftekens en hoofletters

Juffrou Jana

 

GR. 6

AFRIKAANS

 • Begripstoets: Bestudeer die aantekeninge voor in jou oranje skrif. Kyk mooi na die puntetoekenning en lees jou vrae deeglik deur!
 • Woordbou en Klankleer: Bl.7. Alle oefeninge en voorbeelde in jou blou skrif.
 • Homonieme/Homofone/Antonieme en Sinonieme: Bl.139 in jou handboek.Jy gaan net een voorbeeld van elk kry om te antwoord.  (Oranje skrif  in die middel sowel as klastoetsie in jou groen assesseringslêer.)
 • Idiome: (Tref met Taal) Handboek bl.2,14,26 en 38.
 • Woordvorming: Handboek bl.7, 55, 103 en 187/188. Leer die aantekeninge in jou blou skrif en kyk na ekstra voorbeelde in jou blitsboekie.
 • Woordsoorte: Leer slegs die aantekeninge en oefeninge oor die lidwoorde, selfstandige naamwoorde en byvoeglike naamwoorde in jou blou skrif. Blitsboekie vir ekstra verduideliking.
 • Lees-en skryftekens: Handboek bl.31 en 45, 69 en 176/177.  Opsommings en oefeninge in jou oranje skrif (Middel van die skrif waar ons alle spelreëls neerskryf.)

Kom vra vroegtydig as jy hulp benodig of iets kort. Ek help graag waar ek kan. Wat jy insit, kry jy terug!*

Juffrou Hanna 

 

Graad: 7

Afrikaanse Huistaal: Afbakening.

Totaal:70

 1. Begripslees
 2. Visuele lees
 3. Woordbou (K,V,D)
 4. Lettergrepe en klankgrepe.
 5. Woordvorming:
  1. Basis
  2. Afleiding
  3. Samestelling
  4. Samestellende afleidings
  5. Verbindingsklanke
  6. Betekenisfunksie van voor-en agtervoegsels.
  7. Simplekse
  8. Komplekse
 6. Skryf- en leestekens.
 7. Woordsoorte: (Benoem volledig) 
  1. Lidwoorde + Soorte.
  2. Bywoorde + soorte.
  3. Werkwoorde + soorte.
  4. Byvoeglike naamwoorde + soorte + trappe van vergelyking + intensiewe vorme.
  5. Selfstandige naamwoorde + soorte + meervouds- en verkleiningvorme asook wisselvorme.
 8. Gedig: Foto vir Facebook en al die letterkundige terme wat in die gedig voorkom. Bv. beeldspraak, halfrym, lengtes van versreëls se name bv. koeplet, kwatryn ens. Die gedig moet ontleed kan word.
 9. Prosa: Die beursie
  1. Verteller
  2. Karakterisering van al die karakters.
  3. Vrae en antwoorde.
  4. Tyd
  5. Ruimte
 10. Homofone en Homonieme.
 11. Al die spelling in die spellingboek.

Sterkte en hard leer!!

Groete,

Juf. Mariska Visser.

 

Etikette