GSF: Huiswerk

GR. 1 - Huiswerk    10 - 13 April 2018

Dinsdag:  10 April

 • Afr:  Lees:  Kolom 1

           Flits aangeleerde klanke.

           Skryf 5 woorde met aa- klank in die middel van die woord in jou koerantboek.                                            

 • Wisk:  GDO boek bl.  72 en 73

Woensdag:  11 April   Afhaal van rapporte tydens ouermiddag/-aand per afspraak.

 

 • Afr:  Lees:  Kolom 2

           Skryf 5 woorde met oo- klank in die middel van die woord in jou koerantboek.

 • Wisk:  GDO boek bl. 78 en 79   

Donderdag:  12 April

 • Afr:  Lees:  Hersien kolom 1 en 2

           Skryf 5 woorde met ee- klank in die middel van die woord in jou koerantboek.

 • Wisk:  GDO boek bl. 84 en 85

Algemeen:

 • LO - Onthou LO-klere asb.  

Leerders mag slegs op die donker gedrukte dae met LO klere aan skool toe kom.

 • Gr. 1 R                     - Wo, Do.

          Gr. 1 H, 1 L en 1 T   - Di, Wo,

          Gr. 1 C en 1 S          - Di, Do.

LO - Kom met skoolklere aan.

 • Gr. 1 R                     - Di.

          Gr. 1 H, 1 L en 1 T   - Do.     

 • Opedag vir voornemende Gr. RR-, R- en 1-leerders van 2019 vind plaas op Sat. 21 April 2018 van 08:30 tot 11:00. 

 

Gr. 2 Huiswerk

Algemeen:

LO:

Gr. 2D Juf. Diedre - Woensdag, Vrydag

Gr. 2V Juf. Laetitia - Woensdag, Vrydag

Gr. 2R Juf. Rene - Dinsdag, Donderdag, Vrydag

Gr. 2L Juf. Amanda - Woensdag, Donderdag

Gr. 2N Juf. Zani -Woensdag, Donderdag, Vrydag

Dinsdag: 10 April 2018

Wisk: 

 • Leer huisie van 12 in Syferfiksboek bl. 5
 • Tel in 3’s tot 30 in Syferfiksboek bl. 11

Afr:

 •  
 •     latinum   Afr. Platinum leesboek 2  bl. 5 en 6 wys vir Mamma/ Pappa die rymwoorde.
 • Skryf eie woorde  met -oei- in jou  Spelboek.

          (Kyk in “My eie woordeboekie” op bl. 10 en 1 1 as jy         

          vergeet het wat `n s.nw. en werkwoord is.)

Eng:  

 • Reader 1 P. 34
 • Vocabulary list Term 2 nr. 1 - 10

Woensdag: 11 April 2018 : Afhaal van rapporte tydens Ouermiddag en -aand per afspraak.

Wisk: 

 • Hersien maal 2 tot by 10x2 in Syferfiksboek bl. 10
 • Voltooi GDO bl. 64 + 65 no. 1 - 3

Afr:

 • Afr. Platinum leesboek 2 bl. 7 en 8 wys vir Mamma/ Pappa die rymwoorde.
 • Skryf eie woorde  met -eu- in jou   Spelboek.

Eng:

 • Reader 1 P. 35 - 36

Donderdag: 12 April 2018

Wisk: 

 • Leer huisie van 12 (verder) in Syferfiksboek bl.5
 • GDO boek bl. 37 no. 7

Afr:

 • Afr. Platinum leesboek 2 bl. 9 en 10
 • Skryf oei, eu en ui-woorde onder Donderdag in jou Spelboek en leer dit vir môre se Diktee.
 • AFR GDO bl. 58 en 59, indien jy dit nie in die klas kon klaarkry nie. (Los die sin.)

Eng:

 • Vocabulary list Term 2 nr. 1 1 - 20

Vrydag: 13 April 2018

 • Maak al jou potlode skerp.
 • Maak asb. seker dat jy al jou nodige skryfbehoeftes by die skool het.

Opedag vir voornemende Gr. RR-, R- en 1-leerders van 2019 vind plaas op Sat.  21 April 2018.

 

Gr. 3 Huiswerk vir die week:

(Onthou: Doen dit Maandag tot Donderdag)

Spelling : (Geel Spellingboek)

Afrikaans Week 8

Engels      Week 8

 1. Wiskunde:  (Blou Wiskunde huiswerkboek)

Kombinasie:            19                   bl. 7

Maal- / Deeltafels: 0x4 tot 12 x 4    bl. 9

Woordsomme:  Week 9  bl. 35 vir Vrydag, 13/4

 Vrydag word daar Afrikaans- en Engelse speltoets en Wiskunde toets geskryf.

Maandag:   9/4/2018 - Vakansie

Dinsdag:   10/4/2018  Skool begin

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

Ander:

Onthou : Môre is ouermiddag/-aand per afspraak.

Woensdag:   11/4/2018 - Afhaal van rapporte tydens Ouermiddag/-aand per afspraak.

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

Ander:

1.  Engels: Vocabulary list Term 2 Week 1 nr 1-8

Donderdag:   12/4/2018

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels  bl. _____

Ander:

1.  Engels: Vocabulary list Term 2 Week 1 nr 9-16

ONTHOU  LO-KLERE

3A- Dinsdag en Donderdag

3F - Dinsdag, Woensdag en Vrydag

3P- Dinsdag, Woensdag, Donderdag

3V- Dinsdag, Woensdag en Donderdag

3Z- Dinsdag en Vrydag

Opedag vir voornemende Gr. RR-, R- en 1-leerders van 2019 vind plaas op Sat.  21 April 2018 van 08:30 -11:00.

 

 

Etikette