Intersen: Gr. 5 Opvoedkundige Toer 2019

BRIEF:  20190109

14 Januarie 2019

Geagte Ouer

OPVOEDKUNDIGE TOERE 2019

Ons is baie opgewonde om alle ouers in kennis te stel van die opvoedkundige toere wat ons vir 2019 beplan.

Die 2018-toere het ongelooflike positiewe terugvoer ontvang van die leerders, personeel sowel as die ouers. In die lig van die positiewe terugvoer, het die beheerliggaam gevoel ons wil in 2019 alle Gr. 5-leerders weer die geleentheid gee om te toer.

Die inligting vir Gr. 5-leerders is soos volg:

DATUMS:        

8 – 12 Julie

PLEK:

Swadini Aventura

KOSTE:

R3 000.00

Die volle bedrag is betaalbaar voor die skool sluit vir die einde van kwartaal 2.

Betalings wat elektronies gemaak word, kan in die gewone rekening van die skool inbetaal word.

Gebruik asb. die volgende as verwysing:

Leerders se naam en van, Graad en Toer bv. Anton van Wyk Gr. 5Z-Toer.

Groete

________________________                  ________________________

MNR. A. VAN WYK                                  MNR. G.G. ROUSSEAU

ORGANISEERDER                                 HOOF