Koor: Seniorkoorkamp

BRIEF: 20190119

15 Januarie 2019

Geagte Seniorkoor-ouers

Die reëlings vir die Seniorkoorjaar 2019 is as volg: Kooroefeninge vir die jaar begin op Woensdag, 16 Januarie 2019 – 13:30 tot 15:00.

Ons oefennaweek sal op Vrydag, 18 en Saterdag, 19 Januarie 2019 plaasvind.

PLEK:                                     

Ons skoolsaal, klasse en sportvelde.

TYD:

Vrydag, 18 Januarie:  

Na Skool tot 18:00 – Ouervergadering: 17:45 ouers woon asb. by in die saal.  Ouers is welkom om enige tyd vanaf 17:00 te kom luister hoe die leerders oefen.

Saterdag, 19 Januarie:       

09:00 – 14:00  Baie belangrik.

VERVERSINGS:

Elke koorlid moet asb. ʼn piekniekmandjie bring met genoeg eet- en drinkgoed.

KLEREDRAG:                         

Verkieslik ou klere met swemklere onderaan, ʼn handdoek en baie sonbrandroom. Daar gaan ʼn “slip-a-slide” wees waarop hulle tussen oefeninge kan baljaar.

KOSTE:                                  

R50-00 per koorlid.  Die gelde kan by Me. V. Wilken of elektronies inbetaal word. 

Dit is ‘n baie belangrike oefening aangesien ons die meeste van die jaar se musiek inoefen.

 ʼn Koorlid kan dus nie die oefeninge misloop nie.  Dit geld ook vir al die normale kooroefeninge.  Afwesige koorlede benadeel die koor se vordering, aangesien dieselfde werk gedurig herhaal moet word. Enige afwesighede moet asb. per brief of e-pos verduidelik word.

Ons hoop dat 2019 vir u kind ʼn verrykende en genotvolle koorjaar sal wees.

Dankie byvoorbaat vir u samewerking.

Groete

___________________________                      ___________________________

VALDA WILKEN                                                 G.G ROUSSEAU

ORGANISEERDER                                             HOOF