GSF: Huiswerk

Gr. 1 Huiswerk 11 - 15 Feb.  2019
Maandag: 11 Februarie

Afr. Lees: Leesboek 5 bl. 1.

Wisk. Tel aan vanaf 8 tot 17.

Dinsdag: 12 Februarie

Afr. Lees: Leesboek 5 bl. 2.

Knip die klanke (o tot b) wat agter in “My eerste leesboek” is uit.

Stuur dit in ’n koevert skool toe.

Wisk. Tel terug vanaf 19 tot 6.

Woensdag: 13 Februarie

Afr. Lees: Leesboek 5 bl. 3

Leesvel 5

Wisk. Tel aan vanaf 11 tot 20.

Donderdag: 14 Februarie

Afr. Lees: Leesboek 5  bl. 4.    

Wisk. Tel terug vanaf 13 tot 4.

Algemeen:

Netbal- en rugbyoefening begin

Maandag, 18 Februarie vanaf 13:00 tot 14:00.

Rugby- en netbalinligtingsaand:  

Maandag, 18 Feb. om 18:00.

 

Gr. 2 Huiswerk 11 - 15 Feb.

Algemeen:

Wiskunde Assessering: 1 1 Februarie.

LO:

Leerders kom met korrekte LO-drag skool toe.

Gr. 2D Juf. Diedre      - Dinsdag, Woensdag.

Gr. 2V Juf. Laetitia    - Maandag, Woensdag.

Gr. 2R Juf. Rene        - Maandag, Vrydag.

Gr. 2L Juf. Amanda     - Maandag, Woensdag.

Gr. 2Y Juf. Yvette      - Maandag.

Gr. 2J Juf. Jacqueline - Woensdag, Vrydag.

 

 

Maandag: 11  Februarie 2019

Wisk:

Wat leer ons dié week - Apie Leerboek bl. 4 Week 6

(Vir ouers se insae)

Tel en omkring die onewe getalle van 1 - 19. Apie Leerboek bl. 20

Afr:

Ruimlees bl. 4

Eng:

Vocabulary list Term 1 nr. 59 - 71

Dinsdag: 12 Februarie 2019  

Wisk:

Leer verdubbel van getal 8 - 11. Syferfiksboek bl. 20

Afr:

Ruimlees bl. 6 tot by “Jêg ek haat slange.”

Eng:

Reader 1 p. 22 - 24

Woensdag: 13 Februarie 2019   

Wisk:

Tel verder in onewe getalle van 21 - 39. Omkring in Apie Leerboek bl. 20.

Afr:

Ruimlees bl. 6

Eng:

Vocabulary list Term 1 nr. 72 - 82

Donderdag: 14 Februarie 2019

Wisk:

Leer halveer van getal 12 - 2.

Syferfiksboek bl. 21

Afr:

Ruimlees bl. 7

Leer jou spelling.

Skryf a en e woorde se meervoude onder Donderdag in jou Spelboek.

Eng:

Reader 1 p. 25 - 26

Vrydag: 15 Februarie 2019

Maak al jou potlode skerp.

Algemeen:

Maandag, 18 Februarie begin rugby- en netbaloefening.

Ouer-Inligtingsvergadering 18:00.

 

Gr. 3 Huiswerk Week: 11 - 15 Februarie 2019

(Onthou: Doen dit Maandag tot Donderdag)

Spelling : (Groen Spellingboek)

Afrikaans: Week 4     bl. 18

Engels:      Week: 4     bl. 3

Wiskunde:  (Oranje Wiskunde huiswerkboek)

Maal- / Deeltafels: bl. 9 - 0x3 tot 10x3

Vrydag word daar Afrikaans- en Engelse speltoets (Week3)   en Wiskunde toets (0x3 tot 10x3) geskryf.

Maandag: 11/2/2019

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

Afr: Spelling week 4- Kolom 1.

       Slegs onderstreepte woorde.

LV:   Bring prente van alles wat jou gelukkig maak vir Vrydag se kuns. Ons gaan ’n collage         

        maak.

Dinsdag: 12/2/2019

Lees:

Afrikaans bl. _____ 

Afr:  Spelling week 4- Kolom 2. Slegs onderstreepte woorde. 

Eng: Leesopdrag Week 6 in Rooi leesboek.

Woensdag: 13/2/2019

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

Wisk: Huiswerkboek Bl. 7. Kombinasie 14.

Eng:   Spelling week 4 - Boonste ry.

Afr:    Spelling week 4 - Kolom 1 en 2. Slegs onderstreepte woorde.

Donderdag : 14/2/2019

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

Afr:  Spelling week 4 - Kolom 1 en 2.

           Slegs onderstreepte woorde.

Eng: Spelling week 4 - Albei rye.

LV:   Onthou jou prentjies vir môre se kuns.

LO:

3A -  Dinsdag en Vrydag

3M -  Maandag en Donderdag.

3P  -  Dinsdag en Woensdag.

3V -  Maandag en Vrydag.

3Z -  Donderdag en  Vrydag.

Algemeen:

Maandag, 18 Februarie begin rugby- en netbaloefening.

Ouer-Inligtingsvergadering 18:00.

Etikette