Registrasies vir 2020

Geagte Ouers

Dankie vir u belangstelling in Laerskool Roodekrans.  Dit sal vir ons ʼn voorreg wees om u en u gesin te verwelkom by die Roodie-familie. 

Ons skool werk op ʼn waardegedrewe stelsel waaraan alles ten alle tye gemeet word.

REGISTRASIE-PROSES

DOKUMENTASIE

Dit is baie belangrik dat die aangehegte dokumentasie vir alle leerders voltooi moet word en alle bystaande dokumente aangeheg moet wees by die aansoek. Dit dien as registrasie van u kind by die skool, soos vereis deur die Departement van Onderwys.

  • Geboortedatum
  • Kliniekkaart
  • ID van beide ouer/voogde
  • Bewys van woonadres

GEEN REGISTRASIEVORM sal aanvaar word as enige inligting of dokumente uitstaande is nie.

GR. RR- EN GR. R-LEERDERS

Om te verseker dat ons ten alle tye die kommunikasie- en registrasieproses vlot laat verloop, vra ons asb. dat u die punte hieronder noukeurig sal lees.

MAANDAG, 4 FEBRUARIE 2019

Addisionele informasiedokumente sal is beskikbaar wees in ontvangs.

MAANDAG, 11 FEBRUARIE  – VRYDAG, 15 FEBRUARIE 2019

Vorms moet asb. per hand afgelewer word in die kantoor by Me. Ronel Botha.

Geen vorms of bystaande dokumente sal per e-pos aanvaar word nie.

U sal ʼn e-pos ontvang met ʼn registrasienommer as bewys dat die dokumente ontvang is en geprosesseer word.

GR. 1-LEERDERS

Die Departement van Onderwys het bevestig dat alle Gr. 1-leerders weer op die aanlyn-sisteem geregistreer moet word.  Daar is tans nog geen offisiële datums ontvang van die Departement af nie.

As ʼn diens aan alle ouers, sal ons as skool die hele aanlynproses namens u behartig. 

VRYDAG, 4 MAART 2019

Addisionele informasiedokumente sal beskikbaar wees by ontvangs.

​​​​​​​MAANDAG, 4 MAART – VRYDAG, 8 MAART 2019

Voltooide addisionele inligtings dokument, tesame met die aangeduide dokumente soos hieronder.

Vorms moet asb. per hand afgelewer word in die kantoor by Me. Ronel Botha.

Geen vorms of bystaande dokumente sal per e-pos aanvaar word nie.

U sal ʼn e-pos ontvang met ʼn tydelike registrasienommer, aangesien die aanlynregistrasie-datum waarop ons die leerders kan registreer nog nie bekend gemaak is nie.

U sal die nodige kommunikasie van die skool af ontvang, sodra ons die datum vir opening van aanlynregistrasies en die volledige proses ontvang het van die Departement af.

Kontak gerus vir Me. Ronel Botha ([email protected]) by ontvangs indien u

enige verdere inligting wil bekom.

Groete

___________________________

MNR. G.G ROUSSEAU - HOOF