Intersen: Toetsreeks

LAERSKOOL ROODEKRANS

VAK:                                        EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE

AFBAKENING:                        KWARTAALTOETS

GRAAD:                                  7

DATUM :                                 20 FEBRUARIE  2019

Leer die volgende werk vir die: Kwartaaltoets.

Hulpbronne: Maak van jou handboek en skrif gebruik om vir die kwartaaltoets voor te berei. Die werk wat ons van die e-beamlesse afgeskryf het, is baie belangrik.

KWARTAAL 1:

Onderwerp  1:  Die geskiedenis van geld

  • Al die nuwe woorde (Woordelys) in jou handboek en afgerolde een.             Bl. 1- 14 
  • Die rol van geld                                                                                               Bl.     13

Onderwerp  2:  Behoeftes en begeertes

  • Al die nuwe woorde (Woordelys) in jou handboek en afgerolde een.              Bl.17-21
  • Primêre en Sekondêre behoeftes en begeertes.                                            Bl.18-19
  • Ekonomiese probleem                                                                     (Skrif) en Bl. 20-21
  • Tegniese - en Doeltreffende toekenning                                         (Skrif) en Bl. 20-21
  • Lande en hul gebruik van hulpbronne                                                Bl.      21

Onderwerp  3:  Goedere en dienste

  • Al die nuwe woorde (Woordelys) in jou handboek en afgerolde een.             Bl. 26-35
  • Besigheidsektore                                                                                            Bl. 26-28
  • Goedere en Dienste                                                                      (Slegs in die skrif)

NEEM KENNIS:

Alle werk wat geassesseer word sal met die leerders behandel word alvorens die toets plaasvind.

Vra vroegtydig as jy die werk nie verstaan nie.

Begin betyds leer.

Sterkte met die leerwerk.

                                                                                                                                   

DPS: Me. S. Fourie                                         Onderwyser:  Mnr. I. Flemming

2019 – 02- 12    

DATUM