Leestekenreël - Datums

Die datum wat ná die naam van die dag aangedui word, is nie 'n parentese nie.

Dit word SONDER 'n komma geskryf:

Die vergadering vind op Vrydag 11 Januarie plaas.