Koor: Seniorkoor Noordheuwel Koorfees - NG Gemeente Roodekrans.