GSF: Huiswerk

GR. 1  Huiswerk 27 Mei - 31 Mei 2019
Maandag:  27 Mei

Afr: 

Lees:  Ruimlees bl. 4

Spelling:  oo - woorde

 

Wisk:

Verdubbeling: 1+1=2; 2+2=4; tot by 10+10=20

Dinsdag:  28 Mei

Afr:

Lees:  Ruimlees bl.  6

Spelling:  oo - woorde                 

 

Wisk:

Hersien vorms: sfeer, prisma, driehoek, sirkel en vierkant.

Woensdag:  29 Mei

Afr: 

Lees:  Ruimlees bl.  7

Spelling:  oo - woorde

 

Wisk: 

Tel in twees van 2 tot 50.

Donderdag:   30 Mei

Afr: 

Lees: Ruimlees bl. 8

Spelling: oo - woorde

 

Wisk:  Tel in vywe vanaf  5 tot 50.

Algemeen:
 • Huistaal: Assessering
 • Manners- 5 Junie, Sien kriteria vir gedig in koerantboek.
 • Skool verdaag om 12:30 vir leerders tydens die eksamen.
 • Wagklasse tot 13:30.

Mini-netbaloefening vanaf 13:00-14:00.

 

 

Gr. 2 Huiswerk 27 - 31 Mei 2019

Afrikaans en Lewensvaardighede assessering.

LO:

Geen LO vir die volgende 2 weke nie.

Leerders moet elke dag met skooldrag skool toe kom.

Maandag: 27 Mei 2019  Skool sluit 12:30  Wagklasse beskikbaar tot 13:30

Wisk:

 • Groepeer en verdeel.

            Apie Leerboek bl. 23 + 24 Net no. 1-3

Afr:

 • Hersien rymwoorde en verlede tyd.
 • Hersien dw- en dr- spelwoorde.

Eng:

 • Vocabulary list Term 2 nr. 135 - 144
Dinsdag: 28 Mei 2019 

Wisk:                                                

 • Vermenigvuldig met 5

          Apie Huiswerkboek bl. 24  (x 5)

Afr:

 • Ruimlees bl. 8 - Let veral op leestekens. NB.
 • Hersien die br- en kr- spelwoorde

Eng:  

 • Reader 1 p. 58
Woensdag: 29 Mei 2019

Wisk:

 • Hersien Getalbegrip Apie Leerboek bl. 21

Afr:

 • Ruimlees bl. 9
 • Hersien spelling ui-, aai-, en f- spelwoorde.

Eng:

 • Vocabulary list Term 2 nr. 142 - 151
Donderdag: 30 Mei 2019  

Wisk:  Hersiening:

 • x2 en x5 Syferfiks bl. 9 & 15
 • Breuke Syferfiks bl. 24

Afr:

 • Platinum bl. 17
 • Hersien spelling v-, eeu- en bl- spelwoorde.
 • Môre word die kwartaalspeltoets geskryf.

Eng: 

 • Reader 1 p. 59
Vrydag: 31 Mei 2019
 • Maak potlode skerp.
 • Maak seker jy het ‘n 2H-potlood, uitveer, skerpmaker ens. vir die week se assessering. Jy MAG DIT NIE by jou maatjie leen tydens die assessering nie.
 • Boeke moet deur mamma / pappa geteken word.

 

Gr. 3 Huiswerk Week: 27 tot 31 Mei

Afrikaans en Lewensvaardighede assessering.

(Onthou: Doen dit Maandag tot Donderdag)

 

Spelling : (Groen Spellingboek)

Afrikaans: Week 6 tot 13 Sien Opsomming.

Engels: Geen a.g.v. groot Afrikaanse speltoets.

 

Wiskunde:  (Oranje Wiskunde huiswerkboek)

Maal- / Deeltafels: HWB bl. 10: 11×5 tot 20×5

Vrydag word daar Afrikaanse speltoets ( Opsomming van spelwoorde ) en Wiskunde toets (HWB bl. 10: 11×5 tot 20×5) geskryf.

Algemene inligting:
 • LV: Onthou jou instrument en die mondeling vir Vrydag 31 Mei.
 • Wisk: Trek asb. Wiskunde Kwartaal 3 boek oor.
 • Afr: Opsomming van spelwoorde word uitgedeel. Dit is vir Vrydag se toets.
 • Boeke gaan Maandag huistoe. Teken asb.
Maandag: 27/5 Skool sluit 12:30 Wagklasse beskikbaar tot 13:30

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

1. Teken Spellingtoets / skrifte

2. Afr: Leer Week 6 + 7 (Spelwoorde op opsomming)

Dinsdag: 28/5

Lees:

Afrikaans bl. _____ 

1. Eng: Leesopdrag in Rooi leesboek

2. Afr: Leer Week 8 + 9 (Spelwoorde op opsomming)

Woensdag: 29/5

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

1. Afr: Leer week 10 + 11 (Spelwoorde op opsomming)

2. Wisk: HWB Bl. 8 Kombinasies 24

Donderdag : 30/5

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

1. Afr: Leer Week 12 + 13 (Spelwoorde op opsomming)

Vrydag : 31/5
 • Maak potlode skerp.
 • Maak seker jy het ‘n 2H-potlood, uitveer, skerpmaker ens. vir die week se assessering. Jy MAG DIT NIE by jou maatjie leen tydens die assessering nie.
LO:
 • Geen LO vir die volgende 2 weke nie.
 • Leerders kom met skooldrag skool toe.

 

Etikette