GSF: Huiswerk

GR. 1  Huiswerk 15 Jul. - 19 Jul. 2019

 

Maandag:  15 Julie

AFRIKAANS

Lees: 

 • Ruimlees 2 bl. 4 r 7-10
 • Aanvullende lees
 • Woordfamilies bl.76 in Pienk    
 • Spelling boek

Spelling: 

 • uu-klank 

 

WISKUNDE

Oefen om die maande van die jaar te sê.

Dinsdag:  16 Julie

AFRIKAANS

Lees:  

 • Aanvullende lees
 • Woordherkenning kolom 1 in koerantboek

Spelling: 

 • uu-klank   
Woensdag:  17 Julie

 

AFRIKAANS

Lees: 

 • Ruimlees 2 bl. 5 en 6
 • Aanvullende lees
 • Woordfamilies bl.76 in Pienk    
 • Spelling boek

Spelling: 

 • uu-klank      

 

WISKUNDE

 • Tel in 2’s vanaf 24 - 50.
Donderdag:   18 Julie

 

AFRIKAANS

 Lees: 

 • Aanvullende lees
 • Woordherkenning kolom 2 in koerantboek

Spelling: 

 • uu-klank   

     

WISKUNDE

 • Tel in 5’e vanaf 15 - 45.
Algemeen:
 • Maak asb. seker dat leerders hul potlode by die huis skerp maak.  Voorsien asb. u kind van die nodige skryfbehoeftes soos potlode, uitveërs en witbordpenne.

 

 

Gr. 2 Huiswerk 15 - 19 Julie 2019

LO:

Leerders kom met korrekte LO-drag skool toe.

Gr. 2D Juf. Diedre          - Dinsdag, Woensdag.

Gr. 2V Juf. Laetitia         - Maandag, Woensdag.

Gr. 2R Juf. Rene             - Maandag, Vrydag.

Gr. 2L Juf. Amanda-Lee - Maandag, Woensdag.

Gr. 2Y Juf. Yvette           - Maandag, Donderdag.

Gr. 2J Juf. Jacqueline     - Woensdag, Vrydag.

Maandag: 15 Julie 2019    Sport begin.

Krieket- / Tennis Inligtingaand 18:00

Wisk:

 • Dae van die week - GDO Wisk. boek 2 bl. 110

Afr:

 • Platinum leesboek bl. 24 - 25. Wys die rymwoorde.
 • Leer jou Antonieme op bl. 19 in jou Eie woordeboekie.

Eng:

 • Vocabulary list Term 3 nr. 26 - 32
Dinsdag: 16 Julie 2019   Hokkie Inligtingaand 18:00

Wisk:                                                

 • Hersien Apie Leerboek bl. 5.
 • Tel in 4’s tot by 40

Afr:

 • Platinum leesboek bl. 26 - 27. Wys die rymwoorde.
 • Hersien meervoude in jou Eie woordeboekie op bl. 34 - 36

Eng:  

 • Reader 2 p. 8
Woensdag: 17 Julie 2019

Wisk:

 • Hersien Apie Leerboek bl. 26 bo.

Afr:

 • Platinum leesboek bl. 28 - 29. Wys die rymwoorde.
 • Hersien toekomende tyd in Eie woordeboekie.

Eng:

 • Vocabulary list Term 3 nr. 33 - 42
Donderdag: 18 Julie 2019  

Wisk: 

 • Leer die laaste ses maande van die jaar se spelling.  Syferfiksboek bl. 19,
 • GDO Wisk. boek 2 bl. 111.

Afr:

 • Platinum leesboek bl. 30 - 31
 • Leer die week se spelwoorde vir môre se diktee en skryf dit onder Donderdag om te oefen.
 • Hersien rymwoorde op bl. 12 in Eie woordeboekie.

Eng: 

 • Vocabulary list Term 3 nr. 43 - 51
Vrydag: 19 Julie 2019
 • Maak al jou potlode skerp.

 

 

Gr. 3 Huiswerk Week: 15 - 19 Julie

(Onthou: Doen dit Maandag tot Donderdag)

Spelling : (Groen Spellingboek)

 • Afrikaans Week: 16 bl. 31
 • Engels      Week: 16 bl. 7

Wiskunde:  (Oranje Wiskunde huiswerkboek)

 • Maal- / Deeltafels: 11 x 5 tot 20 x 5

Vrydag word daar Afrikaans- en Engelse speltoets (Week 16 ) en Wiskunde toets

 ( 11 x 5 tot 20 x 5 ) geskryf.

Algemene inligting:

*Maak seker alle skryfbehoeftes is volledig.

*Bring toiletrol/le en versierings vir ‘n vingerpoppie wat  ons gaan maak vir kuns.

Maandag: 15/7   Sport begin.

Krieket- / Tennis Inligtingaand 18:00

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

1. Teken Spellingtoets

2. Afr. Leer eerste kolom - onderstreepte woorde.

Dinsdag: 16/7   Hokkie Inligtingaand 18:00

Lees:

Afrikaans bl. _____ 

1. Afr. Leer tweede kolom - onderstreepte woorde.

2. Eng. Week 16 - Boonste ry.

Woensdag: 17/7

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

1. Afr. Leer trappe van vergelyking.

2. Eng. Week 16 - Onderste ry.

3. Wisk. HWB bl. 8 Kombinasie 26

Donderdag : 18/7

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

1. Afr. Leer al die onderstreepte woorde + Trappe van vergelyking.

2. Eng. Week 16 - Albei rye.

3. LV. Onthou jou benodigdhede vir vingerpoppie-kuns.

LO:

3A   - Dinsdag en Vrydag.

3M   - Maandag en Donderdag.

3P   -  Dinsdag en Woensdag.

3V   -  Maandag en Vrydag.

3Z   -  Donderdag en Vrydag.

Etikette