GSF: Huiswerk

 

 

GR. 1  Huiswerk 22 Jul. - 26 Jul. 2019
Maandag: 22 Julie

Afr:

 • Ruimlees bl.  7.
 • Aanvullende lees
 • Woordfamilies bl. 77 in Pienk Spelling boek.

Wisk: 

 • Skryf al die ewe getalle vanaf
 • 20-50 op ’n papier neer.
Dinsdag: 23 Julie

Afr:

 • Ruimlees bl. 8.
 • Aanvullende lees
 • Woordherkenning kolom 3 in koerantboek.   
Woensdag: 24 Julie

Afr: 

 • Woordherkenning kolom 1-4.
Donderdag: 25 Julie

Afr:

 • Ruimlees bl. 9.
 • Aanvullende lees
 • Woordherkenning kolom 5 in koerantboek

Wisk:

 • Skryf al die onewe getalle vanaf
 • 21-49 op ’n papier neer.
Algemeen:
 •  Maak asb. seker dat leerders hul potlode by die huis skerp maak.  Voorsien asb. u kind van die nodige skryfbehoeftes soos potlode, uitveërs en witbordpenne.

 

Gr. 2 Huiswerk 22 - 26 Julie 2019

Algemeen:

 • Bring ’n boksie, balletjie en blikkie of rolletjie of stukkie pyp skool toe vir Vrydag se praktiese wiskunde les.
 • Bring ou tydskrifte vir Vrydag se kuns vir ‘n towermotor collage.
Maandag: 22 Julie 2019

Wisk:

 • Hersien ure - Apie Leerboek bl. 1

Afr:

 • Platinum leesboek 3 bl. 32 - 33.
 • Hersien meervoude in jou Eie woordeboekie op bl. 30 - 40

Eng:

 • Reader 2 p. 9 - 11

Lew:

 • Kry tydskrifte vir Vrydag.
Dinsdag: 23 Julie 2019 

Wisk:

 • Vaslegging van Aftrekmetode 2 - Apie Leerboek bl. 2

Afr:

 • Platinum leesboek 3 bl. 34 - 35.
 • Hersien sinonieme en antonieme (teenoorgesteldes) + Afr. GDO boek bl. 47 (Verbind net die sinonieme)

Eng:  

 • Vocabulary list Term 3 nr. 52 - 61
Woensdag: 24 Julie 2019

Wisk:

 • Vaslegging van Aftrekmetode 3 - Apie Leerboek bl. 4
 • Hersien halfure - Apie Leerboek bl. 3 

Afr:

 • Platinum leesboek 3 bl. 36.
 • Hersien aai, ooi, oei en eeu spelling.

Eng:

 • Reader 2 p. 12 - 13
Donderdag: 25 Julie 2019  

Wisk: 

 • Hersien x5 - Syferfiksboek bl. 15
 • Voltooi GDO Boek 2 bl. 41 no. 2+3

Afr:

 • Leer die week se spelwoorde vir môre se diktee en skryf dit onder Donderdag om te oefen.

Eng: 

 • Vocabulary list Term 3 nr. 62 - 71

Lew:

 • Môre se kuns gaan oor twee weke gedoen word. Ons gaan ‘n towermotor collage maak.

Onthou jou tydskrifte.

Vrydag: 26 Julie 2019
 • Maak potlode skerp.
LO:

Leerders kom met korrekte LO-drag skool toe.

Gr. 2D Juf. Diedre          - Dinsdag, Woensdag.

Gr. 2V Juf. Laetitia         - Maandag, Woensdag.

Gr. 2R Juf. Rene            - Maandag, Vrydag.

Gr. 2L Juf. Amanda-Lee - Maandag, Woensdag.

Gr. 2Y Juf. Yvette           - Maandag, Donderdag.

Gr. 2J Juf. Jacqueline     - Woensdag, Vrydag.

 

Gr. 3 Huiswerk Week: 22 - 26 Julie 2019

(Onthou: Doen dit Maandag tot Donderdag)

Spelling : (Groen Spellingboek)

 • Afrikaans Week: 17 bl. 32
 • Engels      Week: 17 bl. 8

Wiskunde:  (Oranje Wiskunde huiswerkboek)

 • Maal- / Deeltafels: 5 ¸ 5 tot 50 ¸ 5

Vrydag word daar Afrikaans- en Engelse speltoets (Week 17) en Wiskunde toets

 ( 5 ¸ 5 tot 50 ¸ 5 ) geskryf.

Algemene inligting:

Afr.

Ons behandel die week:

Leestekens, werkwoorde, selfstandige nw., alfabetiese volgorde en trappe van vergelyking.

Maandag: 22/7

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

 1. Teken Spellingtoets

2. Afr. Week 17 - Leer onderstreepte woorde in kolom 1

3. Mondeling Assesseringsopdrag word vandag uitgedeel vir 5 Augustus.

4. Mimiek Assesseringopdrag vir 2 Augustus word ook uitgedeel.

Dinsdag: 23/7

Lees:

Afrikaans bl. _____ 

1. Afr. Week 17 - Leer onderstreepte woorde in kolom 2

2. Eng. Week 17 - Boonste ry

Woensdag: 24/7

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

1. Afr. Leer Trappe van vergelyking

2. Eng. Week 17 - Onderste ry

3. Wisk. HWB Bl. 8 Kombinasie 27

4. Wisk. Bring voorwerpe vanaf die huis waarmee jy patrone kan druk vir die 30ste Julie.

Donderdag: 25/7

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

1. Afr. Leer al die onderstreepte woorde en trappe van vergelyking.

2. Eng. Albei rye

LO:

3A   - Dinsdag en Vrydag.

3M   - Maandag en Donderdag.

3P   -  Dinsdag en Woensdag.

3V   -  Maandag en Vrydag.

3Z   -  Donderdag en Vrydag.

Etikette