Beheerliggaam: Kennisgewing

 

 

Nominasies:

2 tot 6 September 2019

Nominasievergadering:

10 September 2019 om 07:00 in die skoolsaal.

Verkiesing:

10 September 2019 om 07:30 in die skoolsaal.

Kom wees 'n betrokke ouer.