Laerskool Roodekrans Graad R vakature

Vakature Graad R 

  • Aanvangsdatum:  1 Februarie 2023
  • Vereistes: BEd Vroee Kinderontwikkeling en Grondslagfase ondervinding asook 'n SACE sertifikaat
  • Ondervinding: Ten minste 5 jaar Grondslagfase ondervinding (Graad R) sal 'n voordeel wees.
  • Stuur volledige aansoek na: [email protected]
  • Sluitingsdatum: 23 Januarie 2023

 

Meld ondervinding en betrokkenheid by buitekurriulere aktiwiteite 

Etikette