Prysuitdelings: Gr. 5 - Akademie, Sport, Kultuur en Prestasie Buite-skoolverband. (N.G. Kerk Roodekrans).