GR 3-7 Entrepreneursdag en LOSLITDAG

 

 

LOSLITDAG VRYDAG, 6 SEPTEMBER 2019

Tema: Dis tyd om te skitter!

Koop ‘n LOSLITPLAKKER/S by jou registeronderwyser en kwalifiseer om gewone klere aan te trek.

 

ROODEKRANS ENTREPRENEURSPROJEK 2019

Ons Tweede Entrepreneursdag vind plaas op Vrydag, 6 September 2019

vanaf 10:30 - 12:10.

Graad R maatjies gaan vir die eerste keer die mark besoek. Ouers welkom.

Gr. 3-7 mag ‘n stalletjie huur. Gr. 1&2 leerders mag slegs as helpers optree.

Slegs 70 verkooppunte is beskikbaar. (Net 10 met kragpunte)

Tema: Dis tyd om te skitter!

 

Registrasie-vorm en Registrasie-vraelys plus Huurgeld moet

Dinsdag, 27 Augustus inhandig word by juffrou Annemarie gedurende pouses.

Geen registrasies sal vóór 27 Augustus aanvaar word nie.

* INKOMSTE / UITGAWE STAAT (met strokies en deur leerder self ingevul is) Inhandiging teen Vrydag, 13 September ’19.

Advertensie- / Reklame materiaal mag slegs vanaf 2-6 September op die muur by die wetenskapklas opgesit word.

Plakkate moet ingehandig word vir goedkeuring:

* Slegs op Maandag, 2 September. (Geen laat inhandiging nie.)

6 September om 13:30 moet plakkate verwyder wees.

Inskrywingsvorms beskikbaar op Maandag, 19 Augustus gedurende pouses.

Registrasie-vorm word Maandag, 19 Augustus uitgedeel.