Intersen: Assesseringsreeks - Kwartaal 1

 

 

GRAAD: 4                              

Jy moet die volgende vir die kwartaaltoets voorberei:

KWARTAAL 1:

1. Begripstoets.

Jy kan hiervoor voorberei. Lees deur koerantartikels en ander Afrikaanse bronne en laat iemand                jou hieroor vrae vra.  Lees baie mooi deur die leesstuk asook die vrae voordat jy net wegval en skryf.  Kyk by elke vraag na die puntetoekenning.

Leer die volgende uit jou skrif:

2.  Meervoude en verkleining.

3.  Sinsoorte (bevelsin, vraagsin, uitroepsin, stelsin).

4.  Tydsvorme (teenwoordige tyd, toekomende tyd en verlede tyd).

5.  Lettergrepe.

6.  Leestekens.

 

NEEM KENNIS: 

Alle werk wat geassesseer word sal met die leerders behandel word alvorens die toets geskryf word.

Vra vroegtydig as jy iets nie verstaan nie.

 

Begin betyds leer.

 

Sterkte met die voorbereiding.

                                                                                                                                                    Onderwyser:  Me. M. Geldenhuys                        Vakhoof:  Me. M. Visser

                                                           

DPS: Mnr. I. Flemming

 

GRAAD:        5

DATUM:        23 JANUARIE 2020

TOTAAL:      30 PUNTE

Afbakening vir Afrikaans Huistaal – 23 Januarie 2020

(Alle werk word uit jou Taalskrif geleer)

  1. Begripstoets
  2. Meervoud en verkleining
  3. Lettergrepe en klankgrepe

Sterkte Gr. 5’s – dit is nie baie werk nie, so begin vroegtydig leer.

NEEM KENNIS:

Alle werk sal met leerders behandel word voor die toets. Vra vroegtydig as jy enige werk nie verstaan of nie het nie.

 

Juffrou Jana en Juffrou Suzelle                        Me. Mariska Visser

Onderwyseresse                                                    Vakhoof

 

Mnr. Ian Flemming

DPS

 

GRAAD:                     6

DATUM:                     Donderdag, 23 Januarie 2020

Jy moet die volgende vir die kwartaaltoets voorberei. Raadpleeg jou Graad 5 -notas vir ekstra verryking.

KWARTAAL 1

Begripstoets

Jy kán hiervoor voorberei. Lees deur koerantartikels en ander Afrikaanse bronne en laat iemand jou vrae vra hieroor.

Lees mooi deur die leesstuk, asook die vrae voordat jy net wegval en skryf. Kyk na die puntetoekenning!

 

Woordbou

KVD:  Kyk na die opsommings in jou blou skrif en die opdragte wat ons saam behandel het.

 

Klankleer

Bl. 7  Klank-en lettergrepe (Ken oop en geslote ook.)

Ekstra oefeninge hieroor in jou blou skrif.

 

Spelling

Bl.104-105 (Meervoud en verkleining)

Maak seker jy het al die werk! Begin vroegtydig leer en kom vra as jy sukkel met ‘n sekere onderwerp.

*Wat jy insit, kry jy terug.*

 

Onderwyser: Me R. Meyer                                    Vakhoof: Me M. Visser

 

GRAAD:                     7

DATUM:                     Donderdag, 23 Januarie 2020

 

Jy moet die volgende vir die kwartaaltoets voorberei. Raadpleeg jou Graad 6-notas vir ekstra verryking.

Begripstoets – 15 punte

Visuele lees – 5 punte

Spraakklanke – 4 punte

  • Konsonante (K)
  • Vokale (V)
  • Diftonge (D)

Lettergrepe en klankgrepe – 6 punte

Spelling – 20 punte

  • Meervoude en verkleining (Alle reëls en toepassings van Gr. 6)
  • Leestekens en Skryftekens

Maak seker jy het al die werk! Begin vroegtydig leer en kom vra as jy sukkel met ‘n sekere onderwerp.

*Wat jy insit, kry jy terug.*

 

Onderwyser: Me. M Visser                       DPS: Me. S. Fourie