20200802 - Assesseringsreeks

BRIEF:  20200802

21 Augustus 2020

Geagte Ouers

Neem asb. kennis van die volgende reëlings t.o.v. die toetsreeks van 31 Augustus – 14 September 2020, vir die Intermediêre & Senior-fase.

ALGEMENE REëLINGS:

Aankomstye:  Gr. 4 - 7 06:45 – 07:25
Verdaag:         Gr. 4 - 7 13:30

AANKOMS EN VERDAAG PUNTE:

Gr. 4G Groot sporthek Gr. 5V Saalhek
Gr. 4K Groot sporthek Gr. 5T Saalhek
Gr. 4C Klein sporthek Gr. 5H Patathek
Gr. 4J Klein sporthek Gr. 5E Patathek
Gr. 4L Klein sporthek Gr. 5N Patathek

 

Gr. 6H Klein sporthek Gr. 7W Patathek
Gr. 6S Klein sporthek Gr. 7V Patathek
Gr. 6P Groot sporthek Gr. 7R Saalhek
Gr. 6V Groot sporthek Gr. 7B Saalhek

 

Daar sal ‘n maksimum van 15 leerders per klas wees om aan die Covid-19 maatreëls te voldoen.

Leerders sal deur hulle voog-onderwyser in kennis gestel word in watter lokaal hulle sal skryf.

Algemene reëlings is nog steeds van krag gedurende die assesserings week.  Alle leerders moet skooldrag dra en die volgende benodigdhede saambring:  2 lapmaskers, saniteermiddel, wet wipes, kosblik en ‘n waterbottel.  Elke leerder moet seker maak dat hy/sy die nodige leerwerk het vir die betrokke dag asook skryfbehoeftes.

GEVLEGTE LEERDERS:

Aankomstye:  Gr. 4 - 7 10:00 – 10:20
Verdaag:        Gr. 4 - 7 13:30

ROOSTER:

Sessie 1 10:30 – 12:30
BREUK 12:30 – 12:50
Sessie 2 13:00 – 14:30

AKKOMMODASIE:

Dieselfde reëlings geld vir akkommodasie leerders. Hulle sal na aanmelding by die registeronderwyser na die akkommodasie lokaal geneem word.  ‘n Volledige brief sal uitgaan na akkommodasie leerders gedurende volgende week.

Groete                                                                                                       

____________________________                                         

MNR. G.G. ROUSSEAU