GSF: Huiswerk.

GR. 1

Dinsdag:  16 Januarie

 • Leerders het belangrike inligtingsbriewe met afskeurstrokies ontvang.

          Stuur asb. so gou as moontlik terug  skool toe.

Woensdag:  17 Januarie

 • Trek boeke deur die loop van die week oor met plastiek en koerantboek met koerantpapier en plastiek.                                          
 • Verpligte inligtingsoueraand in onderskeie Gr. 1 klasse om 18:00. ( Presensie word geneem).

Donderdag:  18  Januarie

 • Sê jou gediggie wat in die klas aangeleer is op en doen die aksies.
 • Spring met jou springtou. 

Algemeen:

 • Onthou atletiek Sat. 20 Jan. 2018.  Alle Gr. 1 leerders neem deel in ‘n gekleurde hempie en enige gemaklike broekie.  Leerders meld om 7:40 by hul klasonderwysers op die rugbyveld aan.

Gr. 2 - Huiswerk

Algemeen:

LO: Bring Do. en Vry. LO-klere skool toe vir atletiekuitdunne.

Woensdag:  17 Januarie 2018

Algemeen:

 • Kleur die voorblaaie se prentjies klaar in as jy dit nie in die klas voltooi het nie, voor mamma dit oortrek.
 • Trek alle nuwe boeke oor met plastiek.
 • Ook die leesboeke en handboeke asb.
 • Bring asb. jou Gr. 1 stoelsakkie skool toe bring.
 • Knip en plak spreikaarte en klankkaarte en stuur terug skool toe in koevert/sakkie op Maandag 22 Januarie. 
 • Moet asb. nie die Engels woordelyste uitknip nie.

Donderdag: 18 Januarie 2018

Afr:

 • Lees Ruimlees bl 1
 • Spelling : a - skryf eie  woorde op bl. 3 in jou Spelboek.
 • Leer hoe om jou  adres te skryf, in jou klein Muisboekie.

Vrydag: 19 Januarie 2018

 • Trek al jou boeke oor en maak al jou potlode skerp. Maak seker dat al jou skryfbehoeftes Maandag weer by die skool is.

Saterdag: 20 Januarie 2018

 • Interhuis atletiek
 • Meld 7:30 aan op atletiekbaan
 • Byeenkoms begin stiptelik 8:00

Gr 3 Huiswerk

1. Boeke moet so spoedig moontlik oorgetrek word. ALLE boeke moet elke dag by die skool wees al is dit nog nie oorgetrek nie.

2. Lees asb. al die reëls en regulasies in die dagboek en teken bl 3.

3. Leerders moet asb. hul stoelsakkies onthou.

4. Huissport is Saterdag die 20/01/2018 Meld 07;30 op rugbyveld aan. Byeenkoms begin stiptelik om 08:00.

5. Verpligte Inligtingsoueraand is Maandag die 22/01/2018 om 18:00 in saal en klasse. Presensie word geneem.

5. Lewensvaardigheid: Bring ‘n foto van jouself, prentjies van goed waarvan jy hou en ‘n blink eetlepel vir kuns vir Vrydag 19/01.

Woensdag:   17/01/2018 Skool begin

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____ (Leerders skryf in die klas die bladsye se nommers neer.)

Ander:

1.  Boeke moet oorgetrek word.

2. Teken asb. die dagboek op bl. 3. Lees asb. die reëls   en regulasies van die skool noukeurig deur.

Donderdag:   18/01/ 2018

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels  bl. _____

Ander:

1.  LV: Bring ’n foto van jouself, prentjies van goed waarvan jy hou en ‘n blink eetlepel vir môre se kuns.

Vrydag:   19/01/ 2018

1.   20/01 -Saterdag Huissport 07:30 vir 08:00

2.. 22/01 - Verpligte Inligtingsoueraand - 18:00

ONTHOU  LO-KLERE

Bring Donderdag en Vrydag LO-klere vir atletiek oefening.

 

Etikette