GSF: Huiswerk

GR. 1  Huiswerk 

Bring asb.  klei vir Vrydag se kuns

Maandag:  22 Januarie

 • Afr:  Lees leesboek 1:  Dit is ‘n bl:  1-4.
 • Wisk:  Tel van 1-10 en terug van 10-0.
 • LV:    Leer tel.  nommer en adres elke  dag.

Dinsdag:  23 Januarie

Klasfoto word geneem R50 (kan later betaal word)

 • Afr:  Lees leesboek 1:  Dit is ‘n bl:  5-8.
 • Wisk:  Oefen om kruiwa te loop (Pappa/mamma neem leerder se voete en stoot leerder vorentoe, sodat hy/sy op hande loop.)                  

Woensdag:  24 Januarie

 • Afr:  Lees leesboek 1:  Dit is ‘n bl:  9-14.
 • Wisk:  Tel 10 blokkies/karretjies ens. akkuraat uit.

Donderdag:   25 Januarie

 • Afr:  Lees leesboek 1:  Dit is ‘n bl:  1-14.
 • Wisk:  Voltooi werkkaart in koerantboek.

Algemeen:

 • LO - Onthou LO-klere asb.

          Gr1 L (Juf. Ané),

          1 R (Juf. Antoinette),

          1 H (Juf. Annatjie) en

          1 T (Juf. Tanie)            - Di, Wo, Do.

   Gr.  1 C (Juf. Carine) en

          1 S (Juf. Ella)              - Ma, Di, Do.

 • Maak of koop klei vir Vr.  se kuns en stuur saam skool toe. 

       Ouers kan aangehegte resep of resep van eie keuse

       gebruik. 

       Leerders kan ook verskillende kleure klei bring.

GR. 2  Huiswerk 

Algemeen:

LO:

Gr. 2D Juf. Diedre - Maandag, Woensdag, Vrydag

Gr. 2V Juf. Laetitia - Maandag, Woensdag, Vrydag

Gr. 2R Juf. Rene - Dinsdag, Donderdag, Vrydag

Gr. 2L Juf. Amanda - Maandag, Woensdag, Donderdag

Gr. 2N Juf. Zani -Woensdag, Donderdag, Vrydag

Maandag: 22 Januarie 2018

Verpligte Inligtingsoueraand 18:00 Saal + klasse

Wisk: 

 • GDO Wiskunde boek bl. 38 + 40

Afr:

 • Ruimlees bl. 2 tot by “Droog op, Lisa.”
 • Spelling : e - eie woorde op bl.3 in Spelboek.
 • Leer hoe om jou  adres te skryf in jou Muisboekie.

Eng:

 • Reader 1 p 7-8

Dinsdag: 23 Januarie 2018   Fotodag

Individuele foto’s R100 (MOET vooraf betaal word) Klasfoto’s R50 kan later betaal word.

Wisk: 

 • Apie Huiswerkboek bl. 1

Afr:

 • Ruimlees bl. 2 en 3

Eng:  

 • Vocabulary list 1 nr. 26- 35

Woensdag:  24 Januarie 2018

Wisk: 

 • Leer huisie van 10.
 • Apie Huiswerkboek bl. 2
 • GDO Wiskunde bl. 7 no. 3 Net die linkerkantste kolom.

     Let op spelling - Sien Syferfiksboek bl.3

Afr:

 • Ruimlees bl. 2 en 3
 • Spelling : i - eie woorde op bl.4 in Spelboek.
 • Leer hoe omjou  adres te skryf.

Eng:

 • Reader 1 p 9-10

Donderdag: 25 Januarie 2018

Wisk: 

 • Apie Huiswerkboek bl. 3

Afr:

 • Ruimlees bl 4 tot by “wat jy wil huis toe vat.”
 • Hersien a, e en i- woorde vir môre se Diktee. Skryf dit onder Donderdag in jou Spelboek.

Eng: 

 • Vocabulary list 1 nr. 36-45

Vrydag: 26 Januarie 2018

 • Trek alle boeke oor.
 • Maak al jou potlode skerp.

GR. 3  Huiswerk 

Huiswerk vir die week:

(Onthou: Doen dit elke dag van Maandag tot Donderdag)

 1. Spelling  (Geel Spellingboek)

          Afrikaans: Week 1

          Engels:      Week 1

 1. Wiskunde  (Blou Wiskunde huiswerkboek)

         Kombinasie:            10                   bl. 7

         Maal- / Deeltafels:  0x2 tot 25x2    bl. 9

         Woordsomme:  Week 1   bl. 27 vir Vrydag, 26/1/2018.

3.  LV: Bring jou gunsteling voorwerp van die huis af en goed om die voorwerp te maak in die klas vir Vrydag. Bv. ‘n karretjie kan gemaak word van ’n toiletrol en doppies. Voltooi die tydlyn op  bl. 3 en die stamboom op bl. 4 vir Vrydag in die Lewensvaardigheidboek.

(Vrydag word daar Afrikaans- en Engelse speltoets en Wiskunde toets geskryf.)

22/1/2018 = Verpligte Inligtingsoueraand 18:00

23/01/2018 = Fotodag. Individuele foto’s R100 (MOET vooraf betaal word) Klasfoto’s R50

Atletiekoefening begin Maandag 22/01/2018

Maandag:   22/01/2018

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels  bl. _____

Ander:

1. Wiskunde GDO boek bl. 6 en 7

2.  Verpligte Inligtingsoueraand 18:00

3.  Fotodag môre: Individuele foto’s R100 (MOET vooraf betaal word)        Klasfoto’s R50 (kan later betaal word)

Dinsdag:   23/01/2018

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

Ander:

1.  Wiskunde GDO boek bl.8

2. Engels: Vocabulary list Term 1 nr. 1-8 (Flip File)

Woensdag:   24/01/2018

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

Ander:

1.  Wiskunde GDO boek bl. 9

Donderdag:  25/01/2018

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels  bl. _____

Ander:

1.  Wiskunde GDO boek bl. 1 1

2. Engels: Vocabulary list Term 1 nr. 9-16 (Flip File)

3. LV: Voltooi bl. 3 en 4 in die Lewensvaardigheid werkboek.   

   Onthou kunsbenodigdhede vir môre.

ONTHOU  LO-KLERE

3A Juf. Ané,- Maandag, Dinsdag en Donderdag

3F Juf. Leané - Dinsdag, Woensdag en Vrydag

3P Juf. Vicky - Dinsdag, Woensdag en Donderdag

3V Juf. Charmaine - Dinsdag, Woensdag en Donderdag

3Z  Juf. Neldia - Maandag, Dinsdag en Vrydag

Etikette