Intersen: Afbakenings

GRAAD 4 

JUF SONJA LUYT

 1. Leer alle werk in Funksionele skrif.
 2. Gaan deur Basisassessering (in “flipfile”), want soortgelyke vrae gaan gevra word.
 3. Ken 6x en 7x Tafels.
 4. Leer alle werk in Boek 1 – Sien Handboek se bladsynommers by oefeninge in Boek 1.

 

GRAAD 5

JUF CALINKA KOTZE

1.  Afronding / Skatting - Skrif, Basisassessering en Eenheid 1.3

2.  Plekwaardes/Getalwaardes - Skrif, Eenheid 1.1 en Basisassessering

3.  Uitgebreide notasie - Eenheid 1.1, Skrif en toetse

4.   Dalende orde en stygende orde - Skrif en Eenheid 1.1

6.  Getalsinne - Eenheid  1.2, Skrif en toetse

7.  Optel en  aftrek - Eenheid 1.3, Skrif en toetse

8. Getalpatrone - Eenheid 1.1, Eenheid 1.4, Skrif en toetse

 

GRAAD 6

JUFFROU HANNEKE

 1. Tafels
 2. Vermenigvuldiging:  Vertikale kolommetode, soos dit in die Oefenboek gedoen is.
 3. Oxford-handboek:  Eenheid 1.1 en 1.2. - Alle vrae wat in die Klaswerkboek gedoen is. 
 4. Departementele boek:  Bl. 6 ; 7 ; 8 (nr. 2 en 3); 9 en 12.
 5. Basisassessering:  Bestudeer die Memorandum.

Lekker oefen!

 

GRAAD 7

JUFFROU SUZANNE EN HEIDIE

LEER DIE VOLGENDE:

A: TOETSLÊER

Basisassessering – Memorandum

B: KLASWERK-SKRIF EN “SURVIVAL” REEKS HANDBOEK

Ingeplakte papiere:

 • Getalbegrip en Plekwaarde
 • Volgorde van bewerkings / Voorkeurbewerkings
 • Plekwaarde en Getalwaarde / Syferwaarde
 • Leereenheid 1(Bl. 1 - 14)  Alle inhoud, voorbeelde, sowel as die oefeninge wat in die skrif gedoen is.M.a.w. …. Oefening 1.1 - 1.5

BELANGRIK

 • Maak seker jy het al die skriftelike werk se korrekte antwoorde.
 • Leer jou tafels!
 • Ken al jou formules uit jou kop uit!
 • Begin betyds leer!
 • Kom vra vroegtydig as jy iets nie verstaan nie.

Sterkte met die leerwerk!!