Intersen: Afbakenings

SW – AFBAKENINGS

Graad 4

30 punte (15 Geskiedenis, 15 Geografie)

 1. Mense en plekke ( bl 8 )
 2. Werk wat mense doen ( bl 9 en 10 )
 3. Paaie en voetpaaie ( bl 12 )
 4. Bakens 9 ( bl 13 )
 5. Inligting uit prente ( bl 24 )
 6. Inligting uit goed wat geskryf is ( bl 28 )
 7. Nuwe woorde op die volgende bladsye is baie belangrik 8, 10, 11, 13, 25, 26, 27, 28 en 30

 

GR. 5

AFDELING A: GEOGRAFIE   (25 PUNTE)

AFDELING B: GESKIEDENIS (25 PUNTE)

AFDELING A: GEOGRAFIE

BL. 8 Die ewenaar en die pole (hoofpunte is in die leerders se skrif)

Bl. 9 Die agt punte van die kompas

Bl. 11 Nuwe word: omringende

Bl. 13 Groot stede van Afrika (hoofpunte in leerders se skrif)

           Suid-Afrika se buurlande

           Nuwe woord: bevolking

Bl. 14 Die kaart van Afrika (Kyk na aktiwiteit 4 op bladsy 15 vraag 1, 2 en 6 soos in leerders se

           skrif)

Bl16 Nuwe woord: politieke kaart, fisiese kaart

Bl. 17 Fisiese kaart op bladsy 17 word gegee, kyk na die bergreekse

AFDELING B: GESKIEDENIS

BL. 24 Nuwe woord: argeoloog

            Stories (Hoofpunte in leerders se skrifte)

            Voorwerpe (hoofpunte in leerder se skrif)

Bl. 27 Waarnemings van lewende samelewings

            ( Die laaste oorblywende tradisionele San-gemeenskappe lewe nog diep in die Kalahari- 

             woestyn en is daar deur mense besoek)- Soos in klas bespreek 

Bl. 27 Nuwe woord : beswyming

Bl. 28 Het die natuurlike omgewing gebruik ( Hoofpunte in leerders se skrif)

Bl. 29 Nuwe woord: Giwwe, ontspan

           Die uitvinding van die pyl en boog (Hoofpunte in leerders se skrif)

           Sosiale organisasie

           Deel met almal (Hoofpunte in leerders se skrif)

Bl.30 Plantmedisyne ( Foto gaan verskaf word en leerders moet weet wat die plant se naam is

          sowel wat dit genees)

Bl. 31 Nuwe woorde: soortgelyke, geesteswêreld, sjamane

LET WEL DAT DAAR ‘N BEGRIPSTOETS GAAN WEES IN AFDELING B. LEERDERS HOEF SLEGS DIE BLADSYE TE LEER WAT GEGEE WORD

LEKKER LEER

FIL 4:13

Mnr. Coetzee

 

GR. 6

Geografie

 • Breedte en lengteligging-Bl 8 - 12
 • Skaal - Bl 13 - 15
 • Globale statestiek -Bl 17

Geskiedenis

 • Verandering in die gemeenskappe in die Limpopovallei - Bl 24
 • Nedersettings in die Limpopovallei voor Mapungubwe - Bl 25
 • Mapungubwe die eerste staan. Bl 26-31

Opsommings ( Uitgedeel in klas)