Opvoedkundige-toere 2018: Gr. 4-inligting.

BRIEF:  20180215

23 Februarie 2018

Geagte Ouer

OPVOEDKUNDIGE TOERE 2018

Ons is baie opgewonde om alle ouers in kennis te stel van die opvoedkundige toere wat ons vir 2018 beplan.

Die 2017-toere het ongelooflike positiewe terugvoer ontvang van die leerders, personeel sowel as die ouers. In die lig van die positiewe terugvoer, het die beheerliggaam gevoel ons wil in 2018 alle Gr. 4-leerders weer die geleentheid gee om te toer.

Die inligting vir Gr. 4-leerders is soos volg:

DATUMS:                 18 – 20 Julie

PLEK:                        Ukutula Leeuplaas

KOSTE:                     R2 000.00

                                    Die volle bedrag is betaalbaar teen einde Junie.

Betalings wat elektronies gemaak word, kan in die gewone rekening van die skool inbetaal word.

Gebruik asb. die volgende as verwysing:

Leerders se naam en van, Graad en Toer bv. Anton van Wyk Gr. 4J-Toer.

Groete

________________________                ________________________

MNR. A. VAN WYK                                   MNR. G.G. ROUSSEAU

ORGANISEERDER                                  HOOF