GSF: Huiswerk

GR. 1  Huiswerk 26 Feb. - 2 Mrt.  2018

Maandag:  26 Februarie

 • Afr:  Lees:  Leesboek 5 bl.  5.

       Handskrif in koerantboek.

 • Wisk:  Oefen getalname:  een, twee,    drie, vier, vyf en nul.

Dinsdag:  27 Februarie

 • Afr:  Lees:  Leesboek 5 bl.  6.

        Oefening in koerantboek.

        Flits aangeleerde klanke en woorde.                 

 • Wisk: Huisie van 3, 4 en 5 in koerantboek.

Woensdag:  28 Februarie

 • Afr:  Lees:  Leesboek 5 bl.  7.

        Lees woorde in koerantboek.

Donderdag:   1 Maart

 • Afr:  Lees:  Leesboek 5  bl.  8.

       Lees woorde in koerantboek.

 • Wisk:  Voltooi werkkaart:  voor, na en tussen.

Algemeen:

 • Bring asb. verskillende kleure geskenkpapier vir kuns Vrydag. 

      Leerders gaan ‘n “koek-collage” maak.

LO:

Leerders mag slegs op die donker gedrukte dae met LO klere aan skool toe kom.

 

Gr. 2 - Huiswerk

Algemeen:   

LO:

Gr. 2D Juf. Diedre    - Maandag, Woensdag, Vrydag

Gr. 2V Juf. Laetitia   - Maandag, Woensdag, Vrydag

Gr. 2R Juf. Rene      - Dinsdag, Donderdag, Vrydag

Gr. 2L Juf. Amanda  - Maandag, Woensdag, Donderdag

Gr. 2N Juf. Zani       - Woensdag, Donderdag, Vrydag

Maandag: 26 Februarie 2018

Wisk:

 • Leer Huisie van 11 se plus. Syferfiks bl. 5
 • Leer x2 - 1x2 tot by 5x2 Syferfiks bl. 10
 • Maak horlosies agterin Afr. GDO boek vir Woensdag.

 Afr:

 • Platinum Leesboek 1, bl. 13 tot by “Sersant Brombeer”
 • Spelling: Meervoude van i- Skryf juffrou s’n op bl.8 en skryf die lys.

Eng:

 • Reader 1 p 22 - 24

Dinsdag: 27 Februarie 2018 

Fondsinsameling 0/13-netbal Ruimsig Spur-aand

Wisk: 

 • Leer Huisie van 11 se plusmaatjies verder.
 • Leer x2 - 6x2 tot by 10x2 voltooi Wisk GDO bl. 60

Afr:

 • Platinum Leesboek 1, bl. 13 tot by “bakkie hier weg.”
 • Spelling: Meervoude van o- Skryf juffrou s’n op bl.9 en skryf in alfabetiese volgorde.

Eng:  

 • Vocabulary list 1 nr. 143 - 153

Woensdag: 28 Februarie 2018

Redenaars Interne kompetisie Groep 1 Gr. 1-3

Wisk: 

 • Tyd - Syferfiks bl. 21

Afr:

 • Platinum Leesboek 1, bl. 13 tot by “Help asseblief.”
 • GDO boek bl. 13
 • Spelling: Meervoude van u- Skryf juffrou s’n op bl.9 en skryf die lys.

Eng:

 • Reader 1 p 25 - 26

Donderdag: 1 Maart 2018

Wisk: 

 • Skryf getalname Wisk. GDO bl. 37 no. 6
 • Tyd - Syferfiks bl. 20

Afr:

 • Platinum Leesboek 1, bl. 13
 • GDO boek bl. 21
 • Leer spelling vir môre en skryf onder Donderdag in die spelboek.

Eng: 

 • Vocabulary list 1 nr. 154 - 164

Vrydag: 2 Maart 2018

 • Maak al jou potlode skerp.
 • Gr. 1 R               - Wo, Do.

       Gr. 1 H, 1 L en 1 T   - Di, Wo,

       Gr. 1 C en 1 S       - Di, Do.

LO - Kom met skoolklere

 • Gr. 1 R               - Di.

       Gr. 1 H, 1 L en 1 T   - Do.

       Gr. 1 C en 1 S       - Ma.

 

Gr. 3 Huiswerk vir die week:

(Onthou: Doen dit Maandag tot Donderdag)

 

Spelling  (Geel Spellingboek)

Afrikaans: Week 5 = Dinsdag

                Week 6 = Vrydag   

Engels :    Week 5 = Dinsdag

               Week 6 = Vrydag   

Daar word Dinsdag Afrikaans- en Engelse speltoets Week 5 toets geskryf, asook wiskunde toets 0x3 tot 15x3.

 

Wiskunde  (Blou Wiskunde huiswerkboek)

Kombinasie:             15                 bl. 7

Maal- / Deeltafels:   16x3 tot 30x3 bl. 9

Woordsomme:         Week 6 bl.32 vir Vrydag, 2/3

(Vrydag word daar Afrikaans- en Engelse speltoets en wiskunde toets geskryf.)

 

Maandag:   26/02/2018

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels  bl. _____

Ander:

1.  Wisk: GDO bl 18 en 19 (Geld)

2. Eng en Afr: Leer week 5 se spelling

3. Afr: Praatjie vir 5/3 word uitgedeel.

4. LV: Leerwerk word uitgedeel. Leerders moet dit voorberei vir volgende week se assessering.

 

Dinsdag:   27/02/2018

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

 

Ander:

1.  Wisk: GDO bl. 60 en 61 (Geld)

2. Spelling; Week 6

3. Eng: Vocabulary list Week 6 nr 1-8 (Flip file)

4. LV: Rolspel-opdrag word uitgedeel vir 9/3.

 

Woensdag:   28/02/2018

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

 

Ander:

1.  Eng: Vocabulary list Week 6 nr. 9-15 (Flip file)

 

Donderdag:   01/03/2018

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels  bl. _____

 

Ander:

1.  Wisk: GDO bl. 24 en 25 (2D-vorms)

 

LO:

3A- Maandag, Dinsdag en Donderdag

3F - Dinsdag, Woensdag en Vrydag

3P - Dinsdag, Woensdag, Donderdag

3V - Dinsdag, Woensdag en Donderdag

3Z - Maandag, Dinsdag en Vrydag

Etikette