GSF: Huiswerk

Gr. 1 Huiswerk 5 - 9 Mrt. 2018

Beheerliggaamverkiesing 5 Mrt.

17:00 Nominasies

18:00 Verkiesing as kworum teenwoordig is.

 • Afr. en Lew. Assessering vind die week plaas.

Maandag: 5 Maart

 • Afr: Lees: Leesboek 5 bl. 9

Hersien hoëfrekwensiewoorde.

 • Wisk: Tel in 2’s tot by 20.

Dinsdag: 6 Maart

 • Afr: Lees: Leesboek 5 bl. 10

Flits aangeleerde klanke en woorde.

 • Wisk: Skryf al die ewe getalle vanaf 0 tot 20 neer.

Woensdag: 7 Maart

 • Afr: Lees: Leesboek 5 bl. 11

Voltooi werkkaart in koerantboek.

 • Wisk: Skryf die onewe getalle vanaf 1-19 neer.

Donderdag: 8 Maart

 • Afr: Lees: Leesboek 5 bl. 12

Bou woorde waarin slegs die volgende klanke voorkom: o, a, s, m, e, d, l, g, b, d en t.

 • Wisk: Voltooi werkkaart in koerantboek.

Algemeen:

 • Ons doen die week drukwerk vir kuns.

Bring drukkers soos aartappels, blare, proppies, toiletrolle, sponsies ens. saam.

Ons gaan ’n blommetuin druk.

 

Gr. 2 Huiswerk

Algemeen:

Afr. en Lew. Assessering vind die week plaas.

Beheerliggaamverkiesing 5 Mrt. 17:00 Nominasies

18:00 Verkiesing as kworum teenwoordig is.

LO:

Gr. 2D Juf. Diedre - Maandag, Woensdag, Vrydag

Gr. 2V Juf. Laetitia - Maandag, Woensdag, Vrydag

Gr. 2R Juf. Rene - Dinsdag, Donderdag, Vrydag

Gr. 2L Juf. Amanda - Maandag, Woensdag, Donderdag

Gr. 2N Juf. Zani -Woensdag, Donderdag, Vrydag

Maandag: 5 Maart 2018

Beheerliggaamverkiesing: Ouerverkiesing

Wisk: 

 • Apie huiswerkboek bl. 18

Afr:

 • Platinum Leesboek 1, bl. 14 en 15
 • Leer spelling bl. 7

Eng:

 • Reader 1 p 27

Dinsdag: 6 Maart 2018 

Wisk: 

 • Apie Huiswerkboek bl. 19

Afr:

 • Platinum Leesboek 1, bl. 16 en 17
 • Leer spelling bl. 8
 • Lees jou aanvullende leesboekie vir Mamma / Pappa

Eng:  

 • Vocabulary list 1 nr. 165 - 176

Woensdag: 7 Maart 2018  Redenaars Gr. 3

Mini-netbal wedstryde: Laerskool Helderkruin

Wisk: 

 • Apie Huiswerkboek bl. 14

Afr:

 • Platinum Leesboek 1, bl. 18 en 19
 • Leer spelling bl. 9
 • Lees jou aanvullende leesboekie vir Mamma / Pappa

Eng:

 • Reader 1 p 28

Donderdag: 8 Maart 2018

Wisk: 

 • Apie Huiswerkboek bl. 17

Afr:

 • Platinum Leesboek 1, bl. 20 en 21
 • Leer spelling bl. 7-9
 • Lees jou aanvullende leesboekie vir Mamma / Pappa

Eng: 

 • Vocabulary list 1 nr. 177 - 186

Vrydag: 9 Maart 2018

 • Maak al jou potlode skerp.

 

Gr. 3 Huiswerk

Afrikaans Assessering : 5-9 Maart 2018

Lewensvaardighede Assessering : 7 Maart 2018

Huiswerk vir die week:

(Onthou: Doen dit Maandag tot Donderdag)

 1. Spelling : (Geel Spellingboek)

Afrikaans Week 4 tot 6

Engels      GEEN

   Vrydag word daar ‘n groot Afrikaanse speltoets geskryf.

 1. Wiskunde:  (Blou Wiskunde huiswerkboek)

Kombinasie:             16                 bl. 7

Maal- / Deeltafels:   3¸3 tot 45¸3  bl. 1 1

Woordsomme:  Week 7 bl. 33 vir Vrydag 9/3

3. LV: Assessering word Woensdag geskryf.

   Onthou om leerwerk deur te gaan. Bring Vrydag ’n ou T-hemp saam. Ons gaan verf.

 

Maandag:   5/3/2018   Beheerliggaamverkiesing 17:00 Nominasies,  18:00 Verkiesing as kworum teenwoordig is.

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels  bl. _____

Ander:

1.  Teken Spellingtoets

2. Wisk: GDO bl 68 en 69

3. Engels: Vocabulary list Week 7 nr 1-8 (Flip file)

 

Dinsdag:   6/3/2018

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

Ander:

1. LV:  Gaan leerwerk deur. Assessering word môre geskryf.

Woensdag:   7/3/2018

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

Ander:

1.  Afr: Hersien Verlede tyd - Week 3

2. Engels: Vocabulary list Week 7 nr 9-16

3. LV: Assessering word vandag geskryf.

Donderdag:   8/3/2018

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels  bl. _____

Ander:

1. Wisk: GDO bl 16 en 17

2. LV: Rolspel word môre in die klas opgevoer.

Bring ‘n ou T-hemp môre saam, ons gaan verf.

3. Afr: Groot Afr. speltoets môre - Week 4-6

ONTHOU  LO-KLERE

3A- Maandag, Dinsdag en Donderdag

3F - Dinsdag, Woensdag en Vrydag

3P- Dinsdag, Woensdag, Donderdag

3V- Dinsdag, Woensdag en Donderdag

3Z- Maandag, Dinsdag en Vrydag