Roodekrans benodigdhede

Sien lyste wat aangeheg is vir elke graad 

Hou asseblief by voorskrifte en merk alle items duidelik. Graad R- en 1-leerders ontvang plakkers vanaf die skool vir die merk van alle items.

 

Etikette