GSF: Huiswerk

 

Rodeo

GR. 1  Huiswerk 26 - 30 Aug. 2019

 

Maandag: 26 Aug.
 • Afr:  Ruimlees  bl.  6 r. 1-3.

              Lees Woordfamilies bl. 82 in

              Pienk Spelling boek.

              Aanvullende lees.

 • Wisk: Tel terug in vywe en tiene vanaf 100 tot by 0.
Dinsdag: 27 Aug.
 • Afr:  Ruimlees bl. 6 r. 4-7.

              Lees Woordfamilies bl. 82 in

              Pienk Spelling boek.

       Aanvullende lees.                            

Woensdag: 28 Aug.
 • Afr:  Ruimlees bl.  6 r. 8-10.

              Lees Woordfamilies bl. 82 in

              Pienk Spelling boek.

              Aanvullende lees.

Donderdag: 29 Aug.
 • Afr:  Ruimlees bl.  8 r. 1-4

              Lees Woordfamilies bl. 82 in

              Pienk Spelling boek.

       Aanvullende lees.

 • Wisk: Tel in tiene van bv. 3 tot by 83 en 16 tot by 76 ens.
Algemeen:
 1. Vrydag, 30 Aug. Gaan alle werkboeke die naweek huis toe. Teken dit asb. en stuur weer Maandag terug skool toe.
 2. Onthou om jou Loslitdag-plakker by jou klasonderwyseres te koop teen R 10 elk. Loslitdag en Markdag vind Vr. 6 Sept. plaas.

 

Gr. 2 Huiswerk 26 - 30 Augustus 2019

Loslitdagplakkers R 10. Betaalbaar by jou juffrou. Dan mag jy 6 September gewone klere aantrek.

2 - 6 September: Afrikaans- en Lewensvaardighede assessering.

LO:

Leerders kom met korrekte LO-drag skool toe.

Gr. 2D Juf. Diedre          - Dinsdag, Woensdag.

Gr. 2V Juf. Laetitia         - Maandag, Woensdag.

Gr. 2R Juf. Rene             - Maandag, Vrydag

Gr. 2L Juf. Amanda-Lee - Maandag, Woensdag.

Gr. 2Y Juf. Yvette           - Maandag, Donderdag.

Gr. 2J Juf. Jacqueline     - Woensdag, Vrydag

Maandag: 26 Augustus 2019

Wisk:

 • Breuke - Apie Leerboek bl. 21 + 22

Afr:

 • Platinum leesboek 4 bl. 11
 • Hersien spelling: vr-, fr en kn woorde.
 • Hersien meervoude in jou Eie Woordeboekie op bl. 30 - 40

Eng:

 • Vocabulary list 3 nr. 174 - 181
Dinsdag: 27 Augusuts 2019 

Wisk:

 • Verdubbel - Apie Leerboek bl. 18 onder

Afr:

 • Platinum leesboek 4 bl. 12
 • Hersien spelling sk-, sl- en sm- woorde.
 • Hersien Voornaamwoorde bl. 20 in Eie woordeboekie.

Eng:  

 • Vocabulary list Term 3 nr. 182 - 189
Woensdag: 28 Augustus 2019

Wisk:

 • Halveer - Apie Leerboek bl. 17 onder

Afr:

 • Afr. GDO boek bl. 36 en 37
 • Platinum leesboek 4 bl. 13

Eng:

 • Vocabulary list 3 Nr. 190 - 197
Donderdag: 29 Augustus 2019  

Wisk:

 • Tyd - Apie Leerboek bl. 3 + 17

Afr:

 • Platinum leesboek 4 bl. 14
 • Hersien sn-, sp- woorde.

Eng:

 • Vocabulary list Term 3 nr. 198 - 207
Vrydag: 30 Augustus 2019
 • Maak potlode skerp.

 

Gr. 3 Huiswerk Week: 26 - 30 Augustus 2019

(Onthou: Doen dit Maandag tot Donderdag)

 

Spelling : (Groen Spellingboek)

Afrikaans Week 20 bl. 35

Engels     Week 20 bl. 9

 

Wiskunde:  (Oranje Wiskunde huiswerkboek)

Maal- / Deeltafels: Wisk HWB bl. 9 - 0 x 2 tot 20 x 2

Vrydag word daar Afrikaans- en Engelse speltoets ( Week 20 ) en Wiskunde toets ( Wisk HWB

bl. 9 - 0 x 2 tot 20 x 2 ) geskryf.

Algemene inligting:
 • Loslitdagplakkers R 10. Betaalbaar by jou juffrou. Dan mag jy 6 September gewone klere aantrek.
 • Bring asb. ou tydskrifte vir collage.
Maandag: 26/8

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

1. Teken Spellingtoets

2. Afr. Week 20 - Leer onderstreepte woorde.

3. LV. Bring ‘n tydskrif vir Vrydag se collage.

Dinsdag: 27/8

Lees:

Afrikaans bl. _____ 

1. Afr. Week 20 - Leer meervoude.

2. Eng. Week 20 - Boonste ry.

Woensdag: 28/8

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

1. Afr. Week 20 - Leer sinonieme.

2. Eng. Week 20 - Onderste ry.

Donderdag: 28/8

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

1. Afr. Week 20 - Alles wat gemerk is.

2. Eng. Week 20 - Albei rye.

3. LV. Onthou jou ou tydskrif vir môre se kuns.

LO:

3A   - Dinsdag en Vrydag.

3M   - Maandag en Donderdag.

3P  -  Dinsdag en Woensdag.

3V  -  Maandag en Vrydag.

3Z   -  Donderdag en Vrydag.

Week se werk:

Afr. Selfstandige- en Byvoeglike naamwoorde. Begin- en eindklank, Voornaamwoorde, Voegwoorde, Verskillende tipe sinne ( Vraag-,  Bevel- en Stelsinne).

Wisk. 2D- en 3D-vorms, Probleemoplossing, Posisie en rigting.

Eng. Past tense, Adjectives.

LV. Die Ruimte.                           

NB:

2 - 6 September: Afrikaans en Lewensvaardighede assessering.

Etikette