GSF: Huiswerk

GR. 1  Huiswerk 16 - 20 April 2018

Gr. RR-, R- en 1-Opedag vir 2019 op Saterdag, 21 April van 08:30-11:00.

Maandag:  16 April

 • Afr:  Lees:  Kolom 3.

       Spelling:  Skryf 1 kolom a-woorde in Spellingboek.

       Voordrag van gediggie 5 Mei - sien kriteria in koerantboek.

 • Wisk:  GDO boek bl.  74 en 75.

Dinsdag:  17 April

 • Afr:  Lees:  Kolom 3.  

       Spelling:  Skryf 1 kolom a-woorde in Spellingboek.                               

 •    Wisk: GDO boek bl.  88 en 89.

Woensdag:  18 April

 • Afr:  Lees:  kolom 4.

       Spelling:  Skryf 1 kolom a-woorde in Spellingboek.

       Wisk: GDO boek 92 en 93

Donderdag:   19 April

 • Afr:  Lees:  Kolom 4.

       Spelling:  Skryf 1 kolom a-woorde in Spellingboek.

      Wisk: GDO boek bl.  80 en 81.

Algemeen:

Voordrag van gediggie 5 Mei - sien kriteria in koerantboek.

LO:

Leerders mag slegs op die donker gedrukte dae met LO klere /skoolsweetpak aan skool toe kom.

 • Gr. 1 R                     - Wo, Do.

             Gr. 1 H, 1 L en 1 T   - Di, Wo,

             Gr. 1 C en 1 S          - Di, Do.

LO - Kom met skoolklere aan.

Gr. 1 R                     - Di.

             Gr. 1 H, 1 L en 1 T   - Do.

        Gr. 1 C en 1 S          - Ma.

 

 

Gr. 2 Huiswerk 16-20 April

Algemeen:

Gr. RR-, R- en 1-Opedag vir 2019 op Saterdag, 21 April van 08:30 tot 1 1:00.

LO:

Leerders mag slegs op die donker gedrukte dae met LO klere /skoolsweetpak aan skool toe kom.

Gr. 2D Juf. Diedre - Maandag, Woensdag, Vrydag

Gr. 2V Juf. Laetitia - Maandag, Woensdag, Vrydag

Gr. 2R Juf. Rene - Dinsdag, Donderdag, Vrydag

Gr. 2L Juf. Amanda - Maandag, Woensdag, Donderdag

Gr. 2N Juf. Zani -Woensdag, Donderdag, Vrydag

Maandag: 16 April 2018

Wisk: 

 • Plekwaarde Huiswerkboek bl. 1

Afr:

 • Platinum Leesboek 2, bl. 11 en 12
 • Skryf eie woorde met -ooi- in jou Spelboek.

Eng:

 • Reader 1 P. 37, 38

Dinsdag: 17 April 2018 

Wisk: 

 • Plekwaarde Huiswerkboek bl. 2

Afr:

 • Platinum Leesboek 2 bl. 13 en 14
 • GDO bl. 70 en 71 (Die sin skryf jy in jou Muisboekie.)
 • Eie woorde met -ie-

Eng:

 • Vocabulary list Term 2 nr. 21-30

Woensdag: 18 April 2018

Wisk: 

 • Optelsomme Metode 1 Huiswerkboek bl. 4a

Afr:

 • Platinum Leesboek 2 bl. 15 en 16
 • GDO bl. 42 en 43 (Die sin skryf jy in jou Muisboekie.)
 • Eie woorde met -aai-

Eng:

 • Reader 1 P. 39

Donderdag: 19 April 2018

Wisk: 

 • Optelsomme Metode 2 Huiswerkboek bl. 4b

Afr:

 • GDO boek bl.20 en 21
 • Leer Spelling vir môre se Diktee. Oefen die woorde onder Donderdag in jou Spelboek.

Eng:    

 • Vocabulary list Term 2 nr. 31-38

 

Vrydag: 20 April 2018

 • Maak al jou potlode skerp.                        

       Koop gom ens.  Indien nodig.

 

Gr. 3 Huiswerk vir die week 16-20 April:

(Onthou: Doen dit Maandag tot Donderdag)

 1. Spelling : (Geel Spellingboek)

Afrikaans Week 9

Engels      Week 9

 1. Wiskunde:  (Blou Wiskunde huiswerkboek)

Kombinasie:                20                      bl. 7

Maal- / Deeltafels:      13x4 tot 23x4    bl. 9

Woordsomme:  Week 10  bl.36 vir Vrydag 20/4.

3. LV: Bring Vrydag prentjies van verskillende voedsel saam. Ons gaan ’n plakkaat maak oor voedselgroepe vir kuns.

Vrydag word daar Afrikaans- en Engelse speltoets en Wiskunde toets geskryf.

Maandag:   16/4/2018

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels  bl. _____

Ander:

1.  Teken Spellingtoets

2.  Eng: Vocabulary list Term 2 Week 2 nr. 1-8

Dinsdag:  17/4/ 2018

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

Ander:

1. Wisk: GDO Bl. 76. Teiken 200

Woensdag:   18/4/2018

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

Ander:

1.  Wisk: GDO Bl 77 Teiken 200 vervolg

2. Eng: Vocabulary list Term 2 Week 2 nr. 9-15

3. Eng: Bring something SMALL that can make a sound, even food in a container such as rice/pasta or stones.

Donderdag:   19/4/2018

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels  bl. _____

Ander:

1. Wisk: GDO Bl 86 en 87(Slegs Busi se metode-Oranje blokkies)

2. LV: Onthou prentjies van voedsel vir môre se kuns.

ONTHOU  LO-KLERE

3A- Maandag, Dinsdag en Donderdag

3F - Dinsdag, Woensdag en Vrydag

3P- Dinsdag, Woensdag, Donderdag

3V- Dinsdag, Woensdag en Donderdag

3Z- Maandag, Dinsdag en Vrydag

 Leerders mag slegs op die donker gedrukte dae met LO klere /skoolsweetpak aan skool toe kom.

Gr. RR-, R- en 1-Opedag vir 2019 op Saterdag, 21 April van 08:30-1 1:00.

Etikette