Personeel

Departementshoof Opvoedkundige leiding
Departementshoof Gr 6+7

Departementshoof - Gr 4+5

Departementshoof Grondslagfase Gr. 2+3
Kantoor

Grondslagfase Departementshoof -- Gr RR-1

Kantoor

Skoenlapperklas

Graad RRN

Wisk: 4C, 4G, 4J en 4L

Graad 4L

Wisk: 4K SW:4C,4G,4J,4K,en4L

Graad 4K

Afr: 4C, 4G, 4J en 4L

Graad 4G

NW en Teg: 4C, 4G, 4J, 4K en 4L

Graad 4C

Eng: 4C, 4G, 4J, 4K en 4L

Graad 4J

Afr: 4K LV: 4C, 4G, 4J, 4K , 4L en 5H

Graad 5N
Tydelik

Afr: 5E, 5N, 5T en 5W

Graad 5W

Wisk: 5W, 5T, 5E en 5N

Graad 5W

NW en Teg: 5E, 5H, 5N, 5T en 5W LV: 5E, 5H, 5N, 5T en 5W

Graad 5H

Eng: 5E, 5H, 5N, 5T en 5W

Graad 5E

Wisk: 6H, 6P, 6S en 6V

Graad 6

SK: 4C, 4G, 4J, 4K en 4L SK: 6H, 6S, 6V en 6P

Graad 6S

Eng: 6H, 6S, 6V, en 6P LV: 6H, 6S, 6V en 6P

Graad 6P
Tydelik

SW: 6H, 6S, 6V, en 6P

Graad 6H

Wisk: 7B en 7W SW: 7B, 7R, 7V en 7W LV: 7R en 7V

Graad 7B

Afr: 7B, 7R, 7W, 7V LV: 7B en 7W

Graad 7V

NW: 7B, 7R, 7V en 7W Teg: 7B, 7R, 7V en 7W

Graad 7W

Eng: 7R, 7B, 7W, 7V

Graad 7R

Intersen LO Gr4 -Gr7 Seuns

GSF LO Gr 1 tot Gr3

Hoof se sekretaresse,

Admin ,Bestuurspan

Kantoor

Finansies (Skoolfonds)

Kantoor

Admin

Kantoor

Ontvangs

Kantoor
Kommunikasie en Inskrywings
Kantoor

Robotika Assistent

Intersen Assistent

Intersen Assistent

Intersen Assistent

Intersen Assistent

GSF Assistent

GSF Assistent

GSF Assistent

GSF Assistent

GSF Assistent

GSF Assistent

GSF Assistent

GSF Assistent