Brief: 20210101 - Opening van skool en uitdeel van handboeke

Namens Laerskool Roodekrans wens ons al ons ouers, leerders en personeel ‘n voorspoedige 2021 toe.

Hartlik welkom aan ons nuwe ouers en leerders wat vir die eerste keer aansluit by die Roodies-familie. Mag u ‘n lang en gelukkige verbintenis aan Laerskool Roodekrans hê.

Na aanleiding van die President se toespraak op 15 Januarie 2021, gee ons graag die volgende reëlings aan u deur: