Laerskool Roodekrans

Visie- En Missiestelling

Om die laerskool van keuse te wees deur totaliteitsopvoeding aan te bied wat streef na uitnemendheid en die verwesenliking van potensiaal.
Ons missie is om:
* Omvattende en koste-effektiewe diens van 'n kwaliteit te lewer,
* 'n klimaat van aktiewe betrokkenheid by die gemeenskap, onderwysers en leerders te skep,
* Onvermoeid te strewe om deur middel van Afrikaans aan elke kind die geleentheid te bied om sy / haar volle potensiaal te ontwikkel,
* Elke kind te begelei om sy / haar besondere selfwaarde te help ontdek,
* Alle lewensvaardighede van elke kind sover moontlik te ontwikkel.

 

Boodskap van die Skoolhoof

Liewe Ouers en Kinders
Die Hoof en Personeel heet julle baie welkom by Laerskool
Roodekrans en die gemeenskap.
Ons hoop en vertrou dat u en u kind(ers) 'n baie aangename tydperk saam met ons gaan beleef en verwag ook dat elke leerder sy / haar deel sal bydra om die naam van die skool gestand te doen en selfs verder uit te bou.
Ons volg 'n oop-deur-beleid waar wedersydse kommunikasie voorrang geniet. Ons strewe daarna om alle lewensvaardighede van elke kind sover moontlik te ontwikkel.
Om die skool suksevol te bedryf en net die beste vir u kind te bied, maak ons staat op u volgehoue ondersteuning, samewerking en positiewe gesindheid teenoor ons skool.
Ek vertrou dat u en u kinders baie gelukkig sal wees in die Roodekrans-milieu.


Hoof

Skoolkode

Skoollied

 • Ek erken God in alle gebeure van my lewe.
 • Ek dank Hom vir my lewe en gesondheid.
 • Ek waardeer die voorreg om te kan studeer en my te bekwaam vir my latere lewe.
 • Ek sal daarna streef om "n gesonde liggaam te ontwikkel en ' gesonde gees te huisves.
 • Ek streef daarna om my te ontwikkel deur selfbeheersing en kennis van myself.
 • Ek sal probeer om netjies en presies te wees op my persoon, gedrag en taal, veral op my klere, omgewing en waar ek my bevind.
 • Ek sal my skool se naam altyd hoog hou.
 • Ek sal daarna streef om my eiendom en die van ander te respekteer en teenoor alle eiendom so
  op te tree, asof dit my eie is.
 • My strewe is om kuisheid en goeie maniere oral en altyd te beoefen.
 • Ek strewe daarna om beleefdheid te beoefen teenoor volwassenes en in besonder teenoor my meerderes.
 • My woord is altyd my eer.

Woorde: Wena Maartens (1980)

 

Ver van stadsgewoel in 'n stil vallei,
Teen 'n groene heuwelhang.
Waar die son sy goudglans wyd uitsprei
Oor die stroom se kronkelgang.
Waar proteas reik na die bloue lug
Met hul wortels diep geplant.
En die voëls sweef in vrye vlug,
Ongetem deur mensehand -
Is met God se wil 'n droom vervul,
Het 'n skool met trots ontstaan.
Wat sy kinders leer God en mens te eer
En met trots hul weg te gaan.
Laerskool Roodekrans
In die son se glans,
Staan jy sterk en groots en trots
En ons volg jou na
Soos die protea
Vasgeanker in die Rots

 

 

LRK wapen
Laerskool Roodekrans
SKOOLWAPEN

1. Die Skild
Beskermend, Blinkend silwer, Skoon en Rein. Soos die onskuld van ons kinders, groot en klein.
2. Die Hugenote Anker
Vas, soos die tradisie van ons skool.
Donkergroen”
Vol groei. Ons kan ons waardes daarop skoei.
3. Die Protea
Ligte groen en vars. Trots van ons omgewing.
Leerders wat groei, gedy en hoop voortbring.
4. Die Stuifmeeldrade
Oranje;helder soos die son. Reik na Bo.
Wag, vir die Toekomslig wat kom.
5. Ons Leuse
Kennis, Trots, Geloof.
Soos die bene van die Anker.
Staan ons, met ons kop, trots omhoog!

.


 

Mnr RentzkeGeskiedenis van die Skool
Op 1 Mei 1979 ontstaan Laerskool Roodekrans met Mnr B T Rentzke as eerste hoof. Mnr Roos, Inspekteur van Onderwys, het die amptelike opening waargeneem.
Mnr Jan MeyerDie tweede hoof is Mnr J P Meyer wat in 1985 aangestel is en afgetree het in 2013. Tans is Mnr Deon Rousseau die hoof me intrede Januarie 2014.


Die skool is geleë tussen die mooi, protearyke heuwels van die voorstad, Roodekrans,Roodepoort aan die Wes-Rand. Van die begin af is daar gestrewe na die uitbouing en ontwikkeling van die skool tot sy volle potensiaal en is net die beste goed genoeg vir leerders en onderwysers.

Mnr Deon Rousseau

Image
laerskool Roodekrans waardes

Klik bogenoemde skakel vir meer inligting.