GSF: Gr. 3 - Belangrike inligtingsbrief

2020-08-14

BRIEF:  20200804

Geagte ouers

INLIGTINGSBRIEF - GRAAD 3

Graag wil ons elke ouer bedank vir al jul hulp, geduld en verstaan in hierdie nuwe tye waarin ons leef. Ons hoop en vertrou dat ons leerders kon rus die vakansie en weer reg is om die laaste deel van die skooljaar aan te pak. Dit het onder ons aandag gekom dat daar nog sekere onduidelikhede is en sal dit graag wil opklaar.

Om verwarring uit te skakel net die volgende:

Leerders wat die skool bywoon: Hierdie leerders volg slegs die Huiswerkstrokie (Oranje en Groen groep). Die leerders is in ’n Oranje en Groen groep verdeel om by die regulasie van 50% bywoning per klas te hou.

Elke leerder sal ’n huiswerkstrokie ontvang om in te plak, die eerste dag waarop hulle die skool bywoon in die nuwe skoolsiklus. Die huiswerkstrokie is egter ook op MS TEAMS beskikbaar om na te kyk. LW dat hierdie leerders elke dag huiswerk het om te doen, al woon hulle slegs die skool elke tweede dag by. Die leerders is welkom om die aanbiedings as hersiening en inoefening te gebruik.

Ons vra egter vriendelik dat leerders asseblief nie die werk vooruit doen nie. Dit is ‘n groot bekommernis vir ons dat sommige leerders geen huiswerk doen nie. Maak asb. seker dat die leerder elke dag die huiswerk voltooi en op datum bly. U samewerking in hierdie verband word opreg waardeer.

Departementele boeke, behalwe die Lewensvaardighede Boek 2, kan tuis gelos word, aangesien dit die tasse onnodig swaar maak. Indien die leerder afwesig is a.g.v. siekte of dalk in isolasie bly, moet hulle die gevlegte tuisonderrig program volg op TEAMS. Die snoepie sal weer vanaf Maandag 17 Augustus normaal funksioneer. Alle aankope sal gekontroleerd plaasvind en streng veiligheidsmaatreëls sal gevolg word.

Wat moet die leerder elke dag skool toe bring?

 • Dagboek
 • Eie skryfbehoeftes (skerp 2H-potlood, uitveër, skêr, gom, skerpmaker, uitdraaikryte)
 • NB. Witbordjie en ”dry wipe pen” asb.
 • Wet wipes om tafel ens. af te vee
 • Eie waterbottel

Alle aanbiedings ens. word in “General” in “Files” gestoor, sodat almal kan toegang hê.

Insights - Die onderwyseres het toegang tot hierdie applikasie in TEAMS waar daar gesien kan word op watter dae, tye en ook watter dokumente afgelaai en gekyk is. Op hierdie manier bly die onderwyseres op hoogte van die leerders se betrokkenheid.

Assessering

Alle Graad 3-leerders begin volgende week met deurlopende assessering.

Oranje en Groen groep: Die leerders wat die skool bywoon (Oranje en Groen groep) sal tydens klastyd die assessering voltooi. Assessering sal voortaan elke vyfde dag van die siklus plaasvind (Dus elke tweede week). Die Oranje groep sal geassesseer word op die dag waarop hul skool toe kom en die Groen groep op die daaropvolgende dag. Ons doen ‘n beroep op alle ouers om die leerders gereeld skool toe te stuur en nie sonder rede tuis te hou nie.

Gevlegte onderrig groep: Die gevlegte leerders moet op die groen groep se assesseringsdag inkom om die assessering te doen. Hierdie leerders moet na skool om 13:30 by hul klasse aanmeld. Die klasse sal voor die aanvang van die sessie gesaniteer word. Alle leerders kom by die saalhek in en stap na hulle onderskeie klasse toe. Die klasonderwyseres sal die leerder se temperatuur neem en aanteken. Ons versoek dat alle ouers van gevlegte onderrig leerders die skeurstrokie met die Covid 19 vrae voltooi en dat die leerder dit voltooid, in dagboek geplak, na die klas neem. Die assessering sal min of meer ‘n uur duur (afhangende van hoe vinnig die leerder werk). Geen ouers word ongelukkig binne-in die skoolterrein toegelaat nie. ’n Onderwyseres sal saam met die leerders weer na die saalhek toe stap, na afloop van die assessering waar hulle opgelaai word. Moet asseblief nie leerders wat siek is skool toe stuur nie. Ons sal ‘n ander reëling tref vir assessering wanneer die leerder weer gesond is. Die klasonderwyseres moet skriftelik van siekte in kennis gestel word. Sien die assesseringsplan vir die kwartaal in TEAMS. Leerders sal aan die einde van die derde kwartaal ‘n rapport ontvang.

Wat moet die leerder saambring?

 • Dagboek
 • Eie skryfbehoeftes (skerp 2H-potlood, uitveër, skêr, gom, skerpmaker)
 • Wet wipes om tafel ens. af te vee
 • Wiskunde Huiswerkboek
 • Eie waterbottel

Alle gevlegte leerders moet asseblief ook al die voltooide werkkaarte (gemerk/ongemerk) wat tuis voltooi is saambring na die assessering toe, sodat die onderwyseres dit kan kontroleer. (Werkkaarte wat geskeduleer was vir 6 Julie tot 4 Augustus). Alle boeke kan tuis gehou word, omdat die leerders daagliks daarin werk.

KLEREDRAG:

 • Formele skooldrag moet gedra word.
 • ’n Lapmasker moet gedra word as leerder by hek inkom en op terrein beweeg.
 • Die leerder mag ‘n skerm in die klas dra.
 • Let asb. op na algemene skoolreëls in die dagboek t.o.v. naels, oorbelle en haarstyle.

Ons doen ’n vriendelike, dog ernstige beroep op ouers om by bogenoemde reëlings te hou vir kontrole doeleindes.

 

Groete

 __________________________                                            __________________________                                                                                                                                        

 Me A VAN BILJON                                                                     MNR. G.G. ROUSSEAU

 DEPARTEMENTSHOOF                                                           HOOF