Intersen: Afbakenings.

Graad 4

1 Februarie 2018

 1.  Begripstoets (hiervoor kan jy nie leer nie).
 2.  Graad 3-werk: (Hersien self)
 • Meervoude en verkleining
 • Lettergrepe
 • “v” en “f” – woorde
 • “ei” en “y” – woorde
 • “d” en “t” – woorde
 • Leestekens
 • Deeltekens en kappies
 1. Leer pienk Spelboek bl. 1 tot 8

Lekker leer!

 

Graad 5

40 punte

 1. Begripstoets
 2. Vokale, konsonante en diftonge
 3. Meervoude en verkleining
 4. Letter- en klankgrepe

Sterkte Gr. 5’s! Onthou:  wie nie leer nie – kom nie deur nie!

Juffrou Jana

 

GR. 6

AFRIKAANS

· Begripstoets (Bestudeer die aantekeninge hieroor in jou skrif. Kyk mooi na die puntetoekenning en lees jou vrae deeglik deur! )

· Woordbou (Sien Huistaal-skrif asook blitsboekie bl. 4, 7 en 9)

· Klankleer ( Huistaal-skrif asook blitsboekie bl. 3 en bl. 8)

· Spelling ( Diagnostiese speltoets agter in jou assesseringslêer)

Doen jou beste en kom vra vroegtydig as jy hulp benodig.

Juffrou Hanna

 

Graad 7

 1. Begripstoets/ Begripslees                                                                                                (15)

 

 1. Spraakklanke: Konsonante, vokale en diftonge.

 

 1. Lettergrepe en klankgrepe.

 

 1. Spelling:  1. Lees- en skryftekens

                           2. Meervoud en verkleining. (Vokaalgroepe en woorde wat op ʼn –ng eindig.) (35)

Let wel:  By die skryftekens moet die leerder die naam van die skryfteken ken, sy doel/funksie, asook die woorde korrek in meervoud en verkleining kan spel. Die vokaalgroepe is ook baie belangrik.                     

 Byvoorbeeld

SKRYFTEKENS

LEESTEKENS

 • Kappie (^)
 • Punt (.)
 • Deelteken (")
 • Komma (,)
 • Afkappingsteken (‘)
 • Aandagstreep(  ̶)
 • Koppelteken (-)
 • Dubbelpunt (:)
 • Aksenttekens

       -Akkuutteken (/)

       -Gravisteken (\)

 • Vraagteken (?)
 • Uitroepteken(!)
 • Kommapunt (;)
 • Hakies ( )
 • Hoofletters: bl. 279 en 280 (Ken baie goed)
 • Begripslees en leestegnieke (15 punte)

LEER UIT:

Skrifte

Blits-Afrikaans

Opsommings agter in Piekfyn-Afrikaans huistaal graad 7.