GSF: Huiswerk

 

Rodeo

GR. 1 HUISWERK 2 - 6 SEPT. 2019
Maandag: 2 Sept.

AFR:

 • Spelling ou woorde.
 • Ruimlees 3 bl. 8 r. 1 - 4
 • Aanvullende lees.
Dinsdag: 3 Sept.

AFR:

 • Spelling ou woorde
 • Ruimlees 3 bl. 8 r. 5 - 9
 • Aanvullende lees.
Woensdag: 4 Sept.

AFR:

 • Spelling ou woorde
 • Ruimlees 3 bl. 10 r. 1 - 4
 • Aanvullende lees.
Donderdag: 5 Sept.

AFR:

 • Spelling ou woorde
 • Ruimlees 3 bl. 10 r. 1 - 4
 • Aanvullende lees.
Algemeen:
 1. Onthou om jou Loslitdag-plakker by jou klasonderwyseres te koop teen R 10 elk.
 2. Loslitdag en Markdag vind Vrydag 6 Sept. plaas.
 3. Ons vra asb. dat leerders elke dag die skool sal bywoon en nie onnodig tuis bly nie, aangesien ons besig is met assessering. Indien ’n leerder afwesig is, moet die kantoor in kennis gestel word. Assessering kan ongelukkig slegs na skool ingehaal word.

 

Gr. 2 Huiswerk 2 - 6 September 2019

Afrikaanse assessering: 2 - 6 Sept.

Lew. assessering: 4 - 6 Sept.

Maak seker jy het al jou skryfbehoeftes vir die assessering.

Jy KAN NIE by jou maatjie leen in ’n toets nie.

LO:

Leerders kom met korrekte LO-drag skool toe.

Gr. 2D Juf. Diedre          - Dinsdag, Woensdag.

Gr. 2V Juf. Laetitia         - Maandag, Woensdag.

Gr. 2R Juf. Rene             - Maandag, Vrydag

Gr. 2L Juf. Amanda-Lee - Maandag, Woensdag.

Gr. 2Y Juf. Yvette           - Maandag, Donderdag.

Gr. 2J Juf. Jacqueline     - Woensdag, Vrydag

Maandag: 2 September 2019

Wisk:

 • Hersien Apie Leerboek bl. 14

Afr:

 • Platinum leesboek 4 bl. 15
 • Gee aandag aan ooi, oei, aai en eeu.

Eng:

 • Revise Reader 2 p. 9- 11
Dinsdag: 3 September 2019 

Wisk:

 • Oefen Apie Leerboek bl. 22 + 23 no.1 - 3

Afr:

 • Platinum leesboek 4 bl. 16
 • Hersien spelling st- en sw- woorde.

Eng:  

 • Revise Vocabulary list Term 3
Woensdag: 4 September 2019

Wisk:

 • Oefen Apie Leerboek bl. 23 + 24 no. 4 + 5

Afr:

 • Platinum leesboek 4 bl. 17
 • Hersien vr-, fr-, kn-, sk- en sl- vir assessering.

Eng:

 • Revise Reader 2 p. 12 - 13
Donderdag: 5 September 2019  

Wisk:

 • Hersien Leerboek bl. 19

Afr:

 • Hersien sm-, sn-, sp-, st- en sw- vir assessering.

Eng:

 • Revise Vocabulary list Term 3
Vrydag: 6 September 2019  
 • Maak potlode skerp.

 

 

Gr. 3 Huiswerk Week: 2 - 6 September 2019

(Onthou: Doen dit Maandag tot Donderdag)

 

 1. Spelling : (Groen Spellingboek)

Afrikaans  Week: 18 - 20 Groot speltoets Vrydag

Engels      Geen a.g.v. Assessering

 1. Wiskunde:  (Oranje Wiskunde huiswerkboek)

Maal- / Deeltafels: Geen a.g.v. Assessering

 

 Vrydag word daar ‘n groot Afrikaans speltoets geskryf.

Algemene inligting:

Afr. Assessering 2 - 6 September 2019

Lew. Assessering 4 - 6 September 2019

Maak seker jy het al jou skryfbehoeftes vir die assessering. Jy KAN NIE by jou maatjie leen in ’n toets nie.

Maandag: 2/9

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

1. Teken Spellingtoets

2. Afr. Hersien Verkleining bl. 6-7 Spelboek

3. Afr. Spelling Week 18 - Hersien

Dinsdag: 3/9

Lees:

Afrikaans bl. _____ 

1. Afr. Hersien Byvoeglike nw, Bywoorde en voornaamwoorde bl. 9 en 10 Spelboek

2. Afr. Spelling Week 19 - Hersien

Woensdag: 4/9

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

1. Afr. Hersien Lettergrepe bl. 13 Spelboek

2. Afr. Spelling Week 20 - Hersien

Donderdag : 5/9

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

1. Afr. Spelling Week 18 - 20 - Hersien - Groot speltoets môre.

LO:

3A  -  Dinsdag en Vrydag.

3M -  Maandag en Donderdag.

3P  -  Dinsdag en Woensdag .

3V  -  Maandag en Vrydag.

3Z  -  Donderdag en  Vrydag.

Week se werk:

Afr.    Assessering

Wisk. Hersien Breuke,  Getalpatrone, Tyd, 2D- en 3D-vorms en Meting.

Eng.   Past tense.

LV.     Assessering                           

Etikette