Laerskool Roodekrans Skoolfonds 2022

2022 Skoolfonds:Laerskool Roodekrans bankbesonderhede

  • Gr.RR:       R22 110,00 - R2 010,00 PM
  • Gr. R:         R20 790.00 -R1 890,00 PM
  • Gr.1-7        R19 800,00 - R1 800 PM
  • Naskool:    R10 230,00 - R930,00 PM
  • Naskool:    R100 registrasiefooi per leerder

Indien skoolfonds ten volle betaal word voor einde Januarie 2022 is daar 'n 3% korting.

Indien u met 'n debietorder wil betaal in 2022 , maak asseblief seker u voltooi die aangehegte debietorder en e-pos dit terug na [email protected]

2021 Skoolfonds:

  • Gr.RR:       R20 672,00- R1879.27 PM
  • Gr. R:         R19 476.00 -R1 770,55 PM
  • Gr.1-7        R18 511,20 - R1 682,84 PM
  • Naskool:    R9 575,00 - R870.45 PM
  • Naskool:    R100 registrasiefooi per leerder

 

Etikette