Skoolfonds vir 2023

Tydens die Begrotingsvergadering wat op 10 November plaasgevind het, is die volgende fooie deur die Beheerliggaam en die ouers wat teenwoordig was, goedgekeur:
Subscribe to Skoolfonds