Redenaars: Interne Redenaarskompetisie

BRIEF: 20190115

14 Januarie 2019

INTERNE REDENAARSKOMPETISIE

Geagte Ouers

Baie welkom terug na 'n kort vakansie.  Mag 2019 vir u en u familie een onvergeetlike jaar wees. 

Ons wil graag die volgende inligting aan u deurgee rakende die Interne redenaarskompetisie.

Dié kompetisie  vir Gr.  1-7 leerders, vind plaas op Woensdag,  20 Februarie 2019. Inligting rondom lokale en tye sal later deurgegee word.  Enige leerder mag deelneem aan hierdie eerste kompetisie wat dan as 'n uitdunronde beskou word vir verdere kompetisies deur die jaar. 

Die temas is as volg:

  • Gr.  1-3:  Maniere                                            

                 Droom

                 Jok

  • Gr.  4- 5:  Spaar

                  Kuns

                  Frons

  • Gr.  6-7:  Vrees

                 Dink

                 Dans

Redenaarskompetisies vereis ‘n oorredende en beredeneerde toespraak.  Die hoofdoel is nie om kennis aan die gehoor oor te dra nie, maar om die gehoor van ‘n spesifieke standpunt te oortuig.  Uit die tema wat u kies moet ‘n onderwerp geformuleer word wat ‘n standpunt bevat en die standpunt moet aan die hand van argumente en bronne beredeneer word.  Besoek gerus die ATKV se webwerf (www.atkv.org.za) vir verdere riglyne en tydsduur van toesprake.

'n Belangrike inligtingsaand en vergadering ten opsigte van 2019 se redenaars word op 21 Januarie 2019 om 18:00 in die skoolsaal gehou.  Tydens hierdie geleentheid sal al die reëlings vir die jaar se  onderskeie redenaarskompetisies bespreek  word.  Dit is baie belangrik dat alle ouers sover moontlik asb. die vergadering sal bywoon.  Na afloop van dié geleentheid sal  daar 'n kort kursus aangebied word, slegs vir die ouers wat nog raad en leiding nodig het met die skryf van toesprake.

Voltooi asb. die afskeurstrokie en stuur dit voor/op 28 Januarie 2019  na Juf.  Annatjie Hattingh (G6). Geen leerder se naam kan op die program geplaas word indien die afskeurstrokie nie ontvang is nie.

Sterkte met die voorbereiding.

Redenaarsgroete

 

_________________________                _____________________          _____________________

ME. A.  HATTINGH                                   ME. M. VISSER                            MNR. G. G. ROUSSEAU

REDENAARS-ORGANISEERDER           KULTUUR-ORGANISEERDER   HOOF