Seniorfase: Gr. 7 EBW Klastoets

LAERSKOOL ROODEKRANS

VAK:                                        EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE

AFBAKENING:                        KLASTOETS                         

GRAAD:                                  7

DATUM :                                 31 JULIE 2019                     

Leer die volgende werk vir die: KLASTOETS.

Hulpbronne: Maak van jou handboek en skrif gebruik om vir die assessering voor te berei.

KWARTAAL3:

Onderwerp 10

Nuwe woorde - (Skrif)

Eienskappe van ʼn entrepreneur - BL. 111

Vaardighede van ’n entrepreneur - BL. 47

Opsomming - BL. 118