Intersen: Toetsreeks - Kwartaal 3

GRAAG 4

KWARTAAL 3:

OPDRAG: Leer slegs uit die handboek. Jy mag jou Skryfboek en die aktiwiteite in skryfboek gebruik om jou te help.

 • Bl. 60 – Kulturele groepe in Suid-Afrika.
 • Bl. 60 – Nuwe woord.
 • Bl. 61 – Maaltye uit verskillende kulture.
 • Bl. 61 – Nuwe woorde.
 • Bl. 62 – Sedelesse uit verskillende kulture.
 • Bl. 62 – Nuwe woord.
 • Bl. 63 – Godsdienstige simbole.
 • Bl. 63 – Nuwe woorde.
 • Bl. 64 + 65 – Belangrike plekke vir verskillende godsdienste.
 • Bl. 64 + 65 – Nuwe woorde.
 • Bl. 68 – Gevare by water (MOENIE).

NEEM KENNIS:

Alle werk wat geassesseer word sal met die leerders behandel word alvorens die toets/eksamen plaasvind.

Vra vroegtydig as jy die werk nie verstaan nie.

Begin betyds leer.

Sterkte met die leerwerk/voorbereiding ens.

Onderwyser: Mnr. J. Hattingh                       Vakhoof:  Mnr. A. Van Wyk

 

GRAAD 5

Leer die volgende werk vir die kwartaaltoets uit jou Lewensvaardighede handboek.

 1. Eenheid 1                 -           Feeste en gebruike             bl. 69 – 71
 2. Eenheid 2                 -           Veiligheidsmaatreëls          bl. 72 – 74

Sterkte – hard leer!

Me. J. van Wyk en J. Oosthuizen                                   Mnr. A. Van Wyk

Onderwyseresse                                                            Vakhoof

 

GRAAD 6

KWARTAAL 3:

OPDRAG: Leer slegs uit die handboek. Jy mag jou Skryfboek en die aktiwiteite in skryfboek gebruik om jou te help.

 • Bl. 68 – Wreedheid teenoor diere.
 • Bl. 68 – Sorg vir diere en beskerm hulle.
 • Bl. 69 – Plekke van veiligheid vir diere ( DBV, Die Bond vir Wreedheid teen Diere, Die Karperdbeskermingsassosiasie ).
 • Bl. 70 – Nuwe word.
 • Bl. 71 – Sorg vir mense.
 • Bl. 72 – Dra ons eie beskouings oor.
 • Bl. 72 – Doen die volgende. Moenie die volgende doen nie.
 • Bl. 73 – Vriendelike optrede teenoor ander mense.
 • Bl. 74 – Wat beteken nasiebou en kultuurerfenis?
 • Bl. 74 + 75 – Nasionale simbole
 • Bl. 75 + 76 – Nasionale dae
 • Bl. 78 – Geslagstereotipering, seksisme en mishandeling

NEEM KENNIS:

Alle werk wat geassesseer word sal met die leerders behandel word alvorens die toets/eksamen plaasvind.

Vra vroegtydig as jy die werk nie verstaan nie.

Begin betyds leer.

Sterkte met die leerwerk/voorbereiding ens.

Onderwyser: Mnr. J. Hattingh Vakhoof: Mnr. A. Van Wyk

 

GRAAD 7

DWELMMISBRUIK  (Oxford p70 – p74)

 1. Wettige dwelms (p70)
 2. Onwettige dwelms (p71)
 3. Dagga (p71)
 4. Mandrax (p71)
 5. Ecstasy (p71)
 6. Tik (p71)
 7. Kokaïen (p72)
 8. Heroïen (p72)
 9. Simptome van middelmisbruik: Liggaamlike veranderinge (p73)
 10. Simptome van middelmisbruik: Emosionele veranderinge (p73)
 11. Simptome van middelmisbruik: Veranderinge by die skool en teenoor ander (p73)
 12. Intrapersoonlike faktore (p74)
 13. Interpersoonlike faktore (p74)