Ouerbetrokkenheid: Verkiesing van nuwe Beheerliggaamslid. Plek: Skoolsaal.