Prysuitdelings: Prestige Akademie, Kultuur en Sport. (N.G. Kerk Roodekrans)