GSF: Huiswerk

GR. 1  Huiswerk 9 - 13 Sept. 2019
MAANDAG: 9 SEPT.

Afr:  

 • Ruimlees 3 bl. 10
 • Aanvullende lees

Wisk: 

 • Hersien en oefen getalname een tot tien.
DINSDAG: 10 SEPT.

Afr:  

 • Ruimlees 3 bl. 12 r. 1 tot 7
 • Aanvullende lees.                     
WOENSDAG: 11 SEPT.

Afr:  

 • Ruimlees 3 bl. 12 r. 8 tot 14
 • Aanvullende lees.

Wisk: 

 • Hersien en oefen getalname elf tot twintig.
DONDERDAG: 12 SEPT.

Afr:  

 • Ruimlees 3 bl. 13 en 14 r. 1 tot 4
 • Aanvullende lees.
ALGEMEEN:

Assesseringsweek: 9 - 13 Sept. 2019

Boekeweek: 16 - 20 Sept. (Sien brief van 2 Sept. 2019 vir meer inligting)

Oueraand: 19 Sept.

Skool sluit: 20 Sept.

Mini-krieket-afsluiting (Piekniek):

10 Sept. 2019 (13:00-13:30)

Mini-krieketwedstryde: Slegs vir die spelers wat briewe ontvang het - 11 Sept. 2019.

 

Gr. 2 Huiswerk 9 - 13 September 2019
 • Wiskunde en Engelse assessering vind plaas.

LO:

Leerders kom met korrekte LO-drag skool toe.

Gr. 2D Juf. Diedre - Dinsdag, Woensdag.

Gr. 2V Juf. Laetitia - Maandag, Woensdag.

Gr. 2R Juf. Rene - Maandag, Vrydag.

Gr. 2L Juf. Amanda-Lee - Maandag, Woensdag.

Gr. 2Y Juf. Yvette - Maandag, Donderdag.

Gr. 2J Juf. Jacqueline - Woensdag, Vrydag.

Maandag: 9 September 2019

Wisk:

 • Hersien Apie Leerwerkboek bl. 13, 20, 21, 28.

Afr:

 • Platinum boek 4 bl. 19

Eng:

 • Revise Reader 2 p. 20 - 22
Dinsdag: 10 September 2019

Wisk:

 • Hersien Apie Leerwerkboek bl. 22, 23, 24.

Afr:

 • Platinum boek 4 bl. 20

Eng:

 • Revise Vocabulary list Term 3
Woensdag: 11 September 2019

Wisk:

 • Hersien Apie Leerwerkboek bl. 7, 8, 19.

Afr:

 • Platinum boek 4 bl. 21

Eng:

 • Revise Reader 2 p. 23 -25
Donderdag: 12 September 2019 Oueraandbriewe word uitgedeel.

Wisk:

 • Hersien Apie Leerwerkboek bl. 3, 11a, 12a, 17a, 18a.

Afr:

 • Geen Diktee - skuif na volgende week.

Eng:

 • Revise Vocabulary List Term 3
Vrydag: 13 September 2019
 • Maak seker jou Oueraandbrief is teen Maandag 16/9 ingehandig.
 • Maak potlode skerp.
Week 16 - 20 Sept. - Ons begin met Kw. 4 se werk.

 

Gr. 3 Huiswerk Week: 9 - 13 September 2019

(Onthou: Doen dit Maandag tot Donderdag)

Spelling: (Groen Spellingboek)

 • Afrikaans: Geen a.g.v. assessering.
 • Engels:     Week 14 - 20 vir assessering.

Wiskunde:  (Oranje Wiskunde huiswerkboek)

 • Sien daagliks hersiening a.g.v. assessering.
Algemene inligting:
 • Wisk en Eng.: Assessering,  9 - 13 September.
 • Eng: Hersien Week 14 - 20 spelling en Past tense.
 • Eng. Opsomming word uitgedeel.
Maandag: 9/9

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

1. Hersien Wisk. HWB bl. 97 ( Breuke )

2. Engels - Hersien Past tense

Dinsdag: 10/9

Lees:

Afrikaans bl. _____ 

1. Hersien Wisk. HWB bl. 17 - 23 ( Tyd ).

2. Engels - hersien die opsomming.

Woensdag: 1 1/9

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

1. Hersien Wisk HWB bl. 96 ( Meting ).

2. Engels - Hersien Past tense

Donderdag: 12/9 Oueraandbriewe word uitgedeel.

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

1. Hersien Wisk HWB bl. 25 - 26 ( 2D- en 3D-vorms )

2. Hersien Engelse spelwoorde vir môre se GROOT speltoets.

Vrydag: 13/9

Maak seker jou Oueraandbrief is teen Maandag 16/9 ingehandig.

Week 16 - 20 Sept. - Ons begin met Kw. 4 se werk.

LO:

3A  -  Dinsdag en Vrydag.

3M  -  Maandag en Donderdag.

3P  -  Dinsdag en Woensdag.

3V  -  Maandag en Vrydag.

3Z  -  Donderdag en Vrydag.

Etikette