GSF: Gr. 1 belangrike inligtingsdokumente

BRIEF:20200802

14 Augustus 2020

Geagte ouers

INLIGTINGSBRIEF - GRAAD 1

Graag wil ons elke ouer bedank vir al die hulp, geduld en verstaan in hierdie nuwe tye waarin ons leef. Ons hoop en vertrou dat ons leerders kon rus die afgelope vakansie en weer reg is om die laaste deel van die skooljaar aan te pak. Dit het onder ons aandag gekom dat daar nog sekere onduidelikhede is en sal dit graag wil opklaar.

Om verwarring uit te skakel net die volgende:

Leerders wat die skool bywoon: Hierdie leerders volg slegs die Huiswerkstrokie (Oranje en Groen groep). Die leerders is in ‘n Oranje en Groen groep verdeel om by die regulasie van 50% bywoning per klas te hou.

Elke leerder sal ‘n huiswerkstrokie ontvang om in te plak, die eerste dag waarop hulle die skool bywoon in die nuwe skoolweek. Die huiswerkstrokie is egter ook op MS TEAMS beskikbaar om na te kyk. LW dat hierdie leerders elke dag huiswerk het om te doen, al woon hulle die skool slegs elke tweede dag by. Die leerders is welkom om die aanbiedings as hersiening en inoefening te gebruik.

Ons vra egter vriendelik dat leerders asseblief nie die werk vooruit doen nie. Alle Engelse en Lewensvaardighede lesse en boekwerk word as huiswerk gedoen, omdat ons fokus op Afrikaans en Wiskunde is met die beperkte tyd tot ons beskikking. Dit is ‘n groot bekommernis vir ons dat sommige leerders geen huiswerk doen nie. Maak asb. seker dat die leerder elke dag die huiswerk voltooi en op datum bly. U samewerking in hierdie verband word opreg waardeer.

Al vier departementele boeke kan tuis gelos word, aangesien dit die tasse onnodig swaar maak. Indien die leerder afwesig is a.g.v. siekte of die leerder in isolasie bly, moet die gevlegte tuisonderrig program tuis op TEAMS gevolg word. Die snoepie sal weer vanaf Maandag 17 Augustus normaal funksioneer.  Alle aankope sal gekontroleerd plaasvind en streng veiligheidsmaatreëls sal gevolg word.

Leerders wat tuis bly: Hierdie leerders volg slegs die Tuiswerk samevatting (Gevlegte leerders). Op hierdie strokie is die klaswerk en die huiswerk vervat. Dit is belangrik om nie vooruit in die boeke te werk nie en dat die leerder na al die aanbiedings kyk.

Alle aanbiedings ens. word in “General” in “Files” gestoor, sodat almal kan toegang hê.

Insights - Die onderwyseres het toegang tot hierdie applikasie in TEAMS waar daar gesien kan word op watter dae, tye en ook watter dokumente afgelaai en gekyk is. Op hierdie manier bly die onderwyseres op hoogte van die leerders se betrokkenheid.

ASSESSERING

Alle Graad 1 - leerders begin volgende week met deurlopende assessering.

Oranje en Groen groep: Die leerders wat die skool bywoon (Oranje en Groen groep) sal tydens klastyd die assessering voltooi. Assessering sal voortaan elke vyfde dag van die siklus plaasvind (Dus elke tweede week). Die Oranje groep sal geassesseer word op die dag waarop hul skool toe kom en die Groen groep op die daaropvolgende dag. Ons doen ‘n beroep op alle ouers om die leerders gereeld skool toe te stuur en nie sonder rede tuis te hou nie.

Gevlegte onderrig groep: Die klasonderwyseres sal met die ouers reël op watter dag/dae die gevlegte leerders moet inkom om die assessering te doen. Hierdie leerders moet na skool om 13:30 by hul klasse aanmeld. Die klasse sal voor die aanvang van die sessie gesaniteer word. Alle leerders kom by die saalhek in en stap na hulle onderskeie klasse toe. Die klasonderwyseres sal die leerder se temperatuur neem en aanteken. Ons versoek dat alle ouers van gevlegte onderrig leerders, die skeurstrokie met die Covid 19 vrae sal voltooi en dat die leerder dit voltooid, in die dagboek geplak, na die klas sal neem. Die assessering sal min of meer ‘n driekwartier duur. Geen ouers word ongelukkig binne-in die skoolterrein toegelaat nie. ‘n Onderwyseres sal saam met die leerders weer na die saalhek toe stap, na afloop van die assessering waar hulle opgelaai word. Ons versoek asseblief dat leerders wat siek is, nie skool toe gestuur word nie. Ons sal ‘n ander datum reël vir wanneer die assessering gedoen sal word. Die klasonderwyseres moet skriftelik van siekte in kennis gestel word. Sien die assesseringsplan vir die kwartaal in TEAMS. Leerders sal aan die einde van die derde kwartaal ‘n rapport ontvang.

Wat moet die leerder saambring?

  • Dagboek
  • Eie skryfbehoeftes (skerp 2H-potlood, uitveër, skêr, gom, skerpmaker)
  • Wet wipes om tafel ens. af te vee
  • 100-kaart
  • Eie waterbottel

Alle gevlegte leerders moet asseblief ook al die voltooide werkkaarte (gemerk/ongemerk) wat tuis voltooi is saambring na die assessering toe, sodat die onderwyseres dit kan kontroleer. Werkkaarte vanaf 6 Julie tot 14 Augustus.

Alle boeke kan tuis gehou word, omdat die leerders daagliks daarin werk.

KLEREDRAG:

  • Formele skooldrag moet gedra word.
  • ‘n Lapmasker moet gedra word as leerder by hek inkom en op terrein beweeg.
  • Die leerder mag ‘n skerm in die klas dra.
  • Let asseblief op na die algemene skoolreëls in die dagboek t.o.v. naels, oorbelle en haarstyle.

Ons doen ‘n vriendelike, dog ernstige beroep op ouers om by bogenoemde reëlings te hou vir kontrole doeleindes.

Vriendelike groete

A. ROUSSEAU                                                                                              G.G. ROUSSEAU

GSF - DEPARTEMENTSHOOF                                                                     HOOF