2021 Skoolfonds

Die skoolfonds bedrae vir 2021 is soos volg goedgekeur tydens die  2021 begrotingsvergadering wat plaasgevind het Maandag, 12 Oktober 2020 om 18:30 in die skoolsaal.

 

Graad Per

Jaar

Per maand Eenmalige

registrasiefooi

Gr. RR (Roodieland) R20 672.00 R1 879.27 Geen
Gr. R (Roodie Rakkes) R19 476.00 R1 770.55 Geen
Gr. 1 tot Gr. 7 R18 511.20 R1 682.84 Geen
Naskool R 9  575.00 R   870.45 R100.00