Brief: 20210101 - Opening van skool en uitdeel van handboeke

BRIEF: 20210101

21 Januarie 2021

Geagte Ouers

OPENING VAN SKOOL EN UITDEEL VAN HANDBOEKE

Namens Laerskool Roodekrans wens ons al ons ouers, leerders en personeel ‘n voorspoedige 2021 toe.

Hartlik welkom aan ons nuwe ouers en leerders wat vir die eerste keer aansluit by die Roodies-familie.  Mag u ‘n lang en gelukkige verbintenis aan Laerskool Roodekrans hê.

Na aanleiding van die President se toespraak op 15 Januarie 2021, gee ons graag die volgende reëlings aan u deur:

 

1.       Beplanning t.o.v. die begin van die jaar:

  • Die bestuurspan begin Maandag, 25 Januarie 2021.
  • Die personeel begin Maandag, 1 Februarie 2021.
  • Alle leerders begin Maandag, 15 Februarie 2021.  Op hierdie stadium keer alle leerders gelyktydig terug en sal hul nie meer in groen en oranje groepe skool toe nie.
  • Gr. RR en Gr. R begin Woensdag, 27 Januarie 2021.
  • Die skool se naskool begin Woensdag, 27 Januarie 2021.

 

2.       Uitdeel van handboeke:

 

          Graad 2 – Woensdag, 27 Januarie 2021 (08:00 – 10:00)

          L’Dean, Yvette en Amanda-Lee – Saalhek (Gardeniastraat)

          René, Leatitia en Diedré – Klein sporthek (Kasjoestraat)

 

          Graad 3 – Woensdag, 27 Januarie 2021 - (10:30 – 12:30)

          Jessica, Geline, Natasha - Patathek (Wilde Amandellaan)

          Riana, Ané, Marca – Klein sporthek (Kasjoestraat)

 

          Graad 4 & Graad 5 – Donderdag, 28 Januarie 2021

          Graad 4 (08:00 – 10:00) - Klein Sporthek (Kasjoestraat).

          Graad 5 (08:00 – 10:00) – Patathek (Wilde Amandellaan).

 

          Graad 6 & Graad 7 – Vrydag, 29 Janurarie 2021

          Graad 6 (08:00 – 10:00) – Klein Sporthek (Kasjoestraat).

          Graad 7 (08:00 – 10:00) – Patathek (Wilde Amandellaan)

 

          Graad 1 – Donderdag, 28 Januarie 2021 (08:00 – 10:00)

            Neldia, Marelise, Ané Louw – Patathek (Wilde Amandellaan)

          Zani, Annatjie, Tanie – Saalhek (Gardeniastraat)

 

3.       MSTeams - Videolesse begin 1 Februarie 2021:

          Graad 1 & 4 begin met inleidende lesse.

          Graad 2, 3, 4, 5, 6 en 7 begin met die kurrikulum.

 

 Alle ouers is reeds geregistreer op die Teams platform en het reeds ‘n  Microsoft e-pos ontvang.  Indien u enige probleme ondervind, kontak asb. vir  Me. Antoinette Rousseau ([email protected]).

 

4.       Skool heropening:

          Skool heropen vir alle leerders vanaf Gr.1 – Gr.7 op 15 Februarie 2021.  Dit

          beteken dat alle kinders elke dag gaan skool toe gaan kom.

 

          Gr.RR en Gr.R, sowel as die leerders wat ingeskryf is by die skool se naskool, kan begin op                        27 Januarie 2021.

          Die toegangshekke sal nader aan die tyd deurgegee word.

         

Hoë risiko leerders word aan die volgende kriteria gekenmerk:

  • Bestaande mediese toestande
  • Bestaande respiratoriese toestande

 

Die veiligheid van ons kinders is belangrik, so indien die kind aan bogenoemde kriteria voldoen, e-pos asb. aan een van die volgende Departementshoofde:

Mev. Antoinette Rousseau ([email protected]) – (Gr.RR tot Gr.1).

Mev. Annemarie van Biljon ([email protected]) – (Gr.2 & Gr.3).

Mnr. Ian Flemming ([email protected]) – (Gr.4 & Gr.5).

Mev. Suzanne Fourie ([email protected]) – (Gr.6 & Gr.7).

 

Die betrokke Departementshoof sal dan alternatiewe reëlings tref om aan u kind/kinders kwaliteit onderrig te voorsien.

 

Wees verseker dat Laerskool Roodekrans soos in die verlede, al die Covid-19 protokolle in plek het om te verseker dat ons personeel en leerders veilig is. Ongelukkig word geen ouers op die skoolterrein toegelaat nie. Indien u iemand wil spreek kontak gerus die kantoor vir ‘n afspraak.

Nuwe datums rakende die inligtingsoueraande sal spoedig deurgegee word.

 

Dankie dat ons op elke Roodie-ouer en leerder kan staatmaak gedurende hierdie moeilike tyd.  Ons bid vir al ons leerders, ouers en personeel dat hulle almal sal veilig wees.

 

Ongelukkig is al hierdie inligting onderhewig aan verandering vanaf die Departement.

Hou asb. MSTeams en die Webblad dop vir enige verandering.

 

Groete

_____________________________

MNR. G.G. ROUSSEAU

HOOF